Pages

Wednesday, October 20, 2010

Thư kêu gọi của Khối 8406

Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006
Thư kêu gọi của Khối 8406
Về việc: Ủng hộ kiến nghị của Nhóm IDS và Nhóm BVN yêu cầu Nhà nước Việt Nam
ngừng ngay các dự án khai thác bauxite đang triển khai ở Tây Nguyên.
Kính gửi:
-         Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
-         Các thành viên Khối 8406 trong và ngoài nước.
Ngày 5 tháng 10 năm 2010 tại Hungary đã xảy ra sự cố vỡ hồ bùn đỏ chứa phế thải từ việc sản xuất alumina cho luyện nhôm của Nhà máy Ajka Timfoldgyar tại vùng Ajka, cách thủ đô Budapest 160 km về phía Tây Nam.
Ngày 9 tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội, Nhóm IDS và Nhóm BVN đã phát đi một bản kiến nghị, yêu cầu Nhà nước Việt Nam ngừng ngay các dự án khai thác bauxite đang triển khai ở Tân Rai và Nhân Cơ – Tây Nguyên. Đồng thời, Nhóm kêu gọi đồng bào Việt Nam hãy cùng ký tên tham gia để ủng hộ cho Bản kiến nghị này. (xin xem chi tiết ở phần phụ lục).
Hưởng ứng lời kêu gọi trên, chỉ 5 ngày sau, từ 13 thành viên ban đầu, con số này đã phát triển thành 475. Họ bao gồm mọi giai tầng trong xã hội, từ tầng lớp trí thức đến các nhà hoạt động xã hội, chính trị, ngoại giao, tôn giáo, văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân ở cả trong và ngoài nước. Điều này cho thấy đây là một lời kêu gọi hết sức kịp thời, đúng đắn và hợp lòng người nên đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân.
Chính vì lý do trên, Ban đại diện lâm thời Khối 8406 chúng tôi xin được gửi Thư kêu gọi này đến tất cả các thành viên của Khối 8406, đến toàn thể đồng bào Việt Nam hiện đang sinh sống ở Việt Nam và ở nước ngoài hãy vì vận mệnh của đất nước để cùng ký tên tham gia hưởng ứng kế hoạch này. Quý vị có thể gửi thư riêng hoặc gửi chung một bản danh sách cho những người khởi xướng, theo địa chỉ e-mail: bauxitevn@gmail.com
cùng theo mẫu dưới đây. Ví dụ:
1)    Đỗ Nam Hải – kỹ sư kinh tế ngân hàng – Sài Gòn – Khối 8406.
2)   Nguyễn Văn Lý – linh mục – Huế - Khối 8406.
3)   Phan Văn Lợi – linh mục – Huế - Khối 8406.
4)   Nguyễn Chính Kết – giáo sư – Boston, Hoa Kỳ - Khối 8406.
5)   Nguyễn Thị A – nội trợ - Hà Nội – Khối 8406.
6)   Trần Văn B – giáo viên – Cà Mau – Khối 8406.
7)   Đặng Thị C – buôn bán – Melbourne, Australia - Khối 8406.
8)   Hồ Quang D – nhà văn – Toronto, Canada – Khối 8406.
9)   Mai Thị E – tiến sỹ vật lý – Paris, Pháp – Khối 8406.
10) V.v…
Làm tại Việt Nam ngày 18 tháng 10 năm 2010.
Ban Đại diện lâm thời Khối 8406:

1. Kỹ sư Đỗ Nam Hải - 441 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, Việt Nam.
2. Linh mục Phan Văn Lợi - 16/46 Trần Phú, Thành phố Huế, Việt Nam.
3. Linh mục Nguyễn Văn Lý - đang bị quản thúc tại 64 Phan Đình Phùng (Nhà Chung Tòa Tổng Giám mục), Tp Huế.
4. Giáo sư Nguyễn Chính Kết - đang vận động dân chủ tại hải ngoại.
Trong sự hiệp thông với cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.
Phụ lục:
Ngày 14/10/2010

No comments:

Post a Comment