Pages

Saturday, October 30, 2010

THAY ĐỔI ĐỂ CỨU ĐẢNG VÀ CỨU DÂN TỘC !

''Thư góp ý cho đại hội đảng lần thứ 11''
Đất nước đang có bốn hiểm hoạ lớn là hoạ xâm lăng của Tàu ,hoạ tham nhũng lan tràn ,hoạ bè phái mua chức, mua quyền ,dẫn đến cán bộ ngu trị, bất nhân trị ,nạn suy thoái đạo đức trầm trọng toàn xã hội .Mọi người trong nước cũng như ngoài nước đều thấy rõ, biết rõ nhưng hiểm hoạ đó.Tất cả những hiểm hoạ đó nguyên nhân đều do ở sự độc tài đảng trị mà đẻ ra cả. Chế độ đảng trị ,dù đảng đó có đi theo chế độ chính trị ,kinh tế, học thuyết  nào thì quyền lợi của đảng vẩn luôn ở trên quyền lợi của dân tộc của nhân dân .
    Một chính quyền mà như phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã nói''Xử lý thì không có người làm việc ''Thì đó thật sự là nguỵ quyền rồi .Một chính quyền như thế thì nạn tham nhũng càng ngày càng khủng khiếp và chắc chắn cán bộ  luôn lộng hành bất chấp luật pháp bất chấp công lý và luôn gây thù oán với nhân dân nên sự bất bình,căm phẫn của nhân dân rất lớn và không bao giờ có thể giải quyết được bốn đại hoạ trên.Một chính quyền như thế mà trong lúc đất nước đang có bốn đại hoạ trên thì chính quyền đó nếu muốn tồn tại thì chắc chắn phải dựa vào Trung Quốc để chống lại nhân dân và thực tế đất nước Việt Nam hiện đang nội chiến khi đảng đã và đang bắt những người yêu nước đòi tự do, dân chủ hoặc biểu tình chống Trung Quốc cướp Hoàng Sa,Trường Sa .Một chính quyền như thế thì chỉ làm cho dân tộc càng  ngày càng yếu đi và rồi sẻ dẫn đến đại loạn, đại hoạ rồi mất nước mà thôi .
    Một đất nước chỉ duy nhất một đảng cầm quyền thì đảng đó dù có tốt đến đâu thì trong nội bộ đảng vẩn luôn có sự chia rẽ ,bè phái và các phe cánh luôn ngấm ngầm đấu tranh quyền lợi với nhau và có khi bí mật thủ tiêu nhau. Bằng chứng là ; Để lên được tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô Stalin đã phải giết hầu hết các uỷ viên bộ chính trị dưới thời Lê Nin ,sau Stalin lại bị Khơ Ru Xốp giết vv và vv....
     VẬY ĐỨNG TRƯỚC HIỂM HOẠ ĐẤT NƯỚC NHƯ HIỆN NAY MÀ SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẨN KHÔNG MUỐN THAY ĐỔI?
     Thực tế đặc quyền đặc lợi của nhóm chóp bu cộng sản quá lớn .Họ toàn trị cả chính trị ,kinh tế lẫn tinh thần ,họ là những  ĐẠI TƯ BẢN ĐỎ và quyền hành lớn hơn cả vua chúa trước ,nên họ chỉ vì quyền lợi cá nhân mà không muốn thay đổi .Thực tế đó là một chính quyền Ma phi A.
     Đảng cộng sản phân cấp cán bộ và quyền hành rất rõ ràng . Đó là uỷ viên bộ chính trị. uỷ viên trung ương đảng .Nên mọi vấn đề đều do bộ chính trị quyết định các bộ tư pháp, công an quân đội không có quyền gì đối  với bộ chính trị cả vì vậy bộ chính trị muốn làm gì thì làm ,muốn nói gì thì nói .một chính quyền như thế thì làm gì có tự do ,dân chủ được .bởi vậy quốc hội luôn chỉ là bù nhìn trong chế độ đảng trị và nhân dân chỉ là ngựa trâu của đảng mà thôi.
     VẬY TRÍ THỨC ,CÁC LÃO THÀNH ,NHÂN DÂN VÀ NHỮNG ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN CÓ LƯƠNG TRI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ MỘT CHÍNH QUYỀN VÌ DÂN TỘC VÌ NHÂN DÂN THẬT SỰ ĐỂ GẢI TRỪ BỐN ĐẠI HOẠ  HIỆN NAY ?
  Bất cứ đảng nào khi thành lập thì cũng luôn muốn được nắm quyền và luôn vì quyền lợi của đảng mình .Vậy chúng ta phải có cơ chế nào ? Để đảng đó phải luôn phục vụ dân tộc phục vụ nhân dân và luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết ?
     Một đất nước muốn có một chính quyền luôn vì dân tộc vì nhân dân ,thì đất nước đó trước hết phải có luật pháp luôn đặt nhân dân ,dân tộc trên các đảng phái chính trị .Muốn có một bộ luật như vậy thì trước hết bộ luật đó phải luôn thừa nhận ,bảo vệ các quyền làm người chính đáng của nhân dân .Như quyền lập đảng , lập hội ,quyền tự do báo chí ,quyền mưu cầu hạnh phúc ,quyền bầu cử, ứng cử quyền biểu tình, đình công vv...
     Như vậy là muốn có một chính quyền luôn vì dân tộc vì nhân dân thì trước hết đất nước đó phải có dân chủ ,có dân chủ thì tất nhiên sẽ có nhiều đảng chính trị khác nhau và phải có một cơ cấu ,tổ chức để cho quốc hội cũng như các bộ, ban ngành luôn có thực quyền và luôn hành động theo luật pháp . Đó là tổ chức lập pháp, hành pháp và tư pháp luôn độc lập với nhau .
    Một đất nước có nhiều đảng chính trị khác nhau thì trong chính quyền cũng như quốc hội luôn có người của nhiều đảng khác nhau vì vậy đây là chế độ pháp trị chứ không phải chế độ đảng trị kiểu cộng sản.Chính nhờ dân chủ mà trong quốc hội cũng như trong chính quyền đã có sự giám sát lẫn nhau giữa các đảng chính trị với nhau rồi ,chứ chưa nói đến quốc hội giám sát hành pháp và luật pháp luôn xử những kẻ lạm quyền vi phạm pháp luật.
    Chế độ một đảng dù luật pháp có đề ra lập pháp , hành pháp, tư pháp độc lập hoặc tư pháp độc lập ,hoặc luật cho đảng cầm quyền thì vẩn không thể làm được vì đảng luôn ở trên dân tộc trên lập pháp, hành pháp, tư pháp và trên cả nhân dân .Một chính quyền mà không có sự thúc ép ,phản biện, đối lập và biết lắng nghe những lời tâm huyết của trí thức của nhân dân và nếu có thì đảng vẩn coi thường để ngoài tai thì chính quyền đó là chính quyền phản dân hại nước mà thôi .
        Một đất nước dân chủ đa đảng thì đảng nắm quyền cũng như những người cầm quyền luôn chịu sự theo dõi ,dám sát của quốc hội ,của đảng đối lập của báo chí và của nhân dân buộc đảng nắm quyền cũng như những người cầm quyền luôn phải hết mình vì dân tộc vì nhân dân thì mới tồn tại .Nếu không thì sẻ bị nhân dân dùng lá phiếu của mình hoặc biểu tình lật đổ. Đó là những sức ép cần thiết, tự nhiên và hợp quy luật xã hội ..
    Có bầu cử , ứng cử và tranh cử tự do thì nhân dân mới chọn được các trí thức nhân tài thật sự ra nắm quyền, lãnh đạo đất nước .Dân không cần biết người đó có đảng hay không hoặc là người của đảng nào .Họ tài năng ,đạo đức được dân tín nhiệm thì dân sẻ bầu cho .
     Một đất nước mà có một chính quyền luôn vì dân vì nước ,luôn bảo vệ các quyền chính đáng của nhân dân luôn bảo vệ công lý lẽ phải thì nhân dân làm sao mà không yêu nước ,yêu chính quyền và làm gì mà họ chống lại chính quyền cho mệt.Chính vì vậy mà càng dân chủ thì đất nước càng ổn định ,phát triển .Có như vậy thì đất nước mới thật sự đoàn kết và mới phát huy được sức mạnh của cả dân tộc
   Một đất nước đa đảng dân chủ luôn có nhiều các tổ chức của các nhà chuyên môn ,chuyên gia độc lập họ luôn phản biện chính phủ hoặc kiến nghị với chính phủ có như thế thì chính phủ mới luôn nắm được hiện thực, thực tế của thế giới của nước mình và nhờ có phản biện ,kiến nghị mà chính phủ sẻ đưa ra được những quyết sách hợp thời hợp với từng giai đoạn tiến triển của đất nước của thế giới .Một chính phủ dân chủ thì các quyết sách luôn năng động dễ thay đổi khi tình hình đất nước ,thế giới thay đổi .Bởi vậy chế độ dân chủ là sức mạnh của trí tuệ của sự thật của cả dân tộc ,của các tổ chức xã hội dân sự và của từng cá nhân tự do .
     Như thế là chỉ có chế độ đa đảng tôn trọng quyền dân sự của nhân dân thì mới có tự do, dân chủ thật sự còn các chế độ khác có nói tự do, dân chủ thì cũng chỉ nói suông mà thôi .
     VẬY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  NÊN THAY ĐỔI QUAY TRỞ VỀ VỚI DÂN TỘC ,VỚI NHÂN DÂN VÀ THAY ĐỎI THÌ SẺ NHƯ THẾ NÀO ?
 Cách 1;  Hiện đảng cộng sản vấn tạm thời nắm quyền ,nhưng đảng hãy thả những người bất đồng chứng kiến trước sau đảng mời những chuyên gia về luật pháp trong cũng như ngoài nước cùng họp bàn xây dựng nên bộ luật dân sự ,hình sự thật gọn nhẹ dễ hiểu chặt chẽ và luôn coi trọng những quyền làm người chính đáng của nhân dân ,sau đó đảng họp quốc hội thông qua .như vậy thì tất nhiên đất nước rồi sẻ có nhiều đảng ra đời .khi đã có nhiều đảng,trong khoảng thời gian ngắn lúc mà các đảng đã đủ điều kiện thì đảng cho tranh cử bầu cử tự do và đảng nào được dân tín nhiệm bầu lên thì các đảng khác đều chấp nhận
    Cách thứ 2 là; Đất nước đi theo chế độ tổng thống . Đảng cũng thả những người bất đồng chứng kiến trước ,sau đó đảng cho các nhà trí thức nhân tài tự do lập đảng ,sau một thời gian các đảng đã  đủ điều kiện thì đảng cho bầu cử tranh cử tự do .Cá nhân nào , đảng nào được nhân dân bầu lên thì tất cả các đảng đều chấp nhận ,sau đó chính phủ mới quốc hội mới cũng cần mời các học giả các chyên gia về luật pháp soạn thảo ra một bộ luật mới luôn tôn trọng các quyền làm người chính đáng của nhân dân ,rồi sau đó quốc hội thông qua ,tổng thốnh ký .
   Cách thứ 3 ;Là những người cầm quyền hiện nay vẩn tạm thời nắm quyền,nhưng đảng cộng sản tuyên bố tự giải tán, trong thời gian khoảng 6 tháng đảng cho các trí thức nhân tài lập đảng .TRong giai đoạn này đảng cũng mời các luật gia trong và ngoài nước soạn ra bộ luật luôn coi trọng quyền chính đáng của nhân dân . Đến lúc các đảng đã đủ điều kiện thì đảng cho bầu cử tranh cử tự do. Đảng nào lên nắm quyền thì các đảng cũng đều chấp nhận .
     Cách thứ 4 ; Đảng cũng thả những người bất đồng chứng kiến trước ,sau đó đảng cộng sản tự chia ra hai hoặc ba đảng rồi các đảng tự tranh cử lẫn nhau đảng nào lên nắm quyền thì các đảng đều chấp nhận .cách này là hạ sách nhất nhưng cũng sẽ đi đến dân chủ .Chỉ có cáchthứ nhất là hay nhất .
   Một đất nước nhiều đảng quá cũng không tốt ít đảng quá cũng không có lợi cho đất nước .Theo tôi việt nam nên chỉ có 3 đến 4 đảng là tốt nhất .
    Trên thế giới hiện chế độ dân chủ có ba hình thái khác nhau , đó là quân chủ lập hiến ,chế độ đại nghị và chế độ tổng thống .Tuy cũng đều là dân chủ , pháp trị ,nhưng chế độ đại nghị là chế độ dân chủ nhất .Nhưng theo tôi thì Việt Nam nên đi theo chế độ tổng thống và có 4 đảng là tốt nhất vì Việt Nam bây giờ rất cần có một chính phủ mạnh ,quyết đoán ,dũng cảm đầy trí tuệ  và đất nước ổn định đoàn kết thì mới đưa dân tộc thoát được 4 đại hoạ trên .
     Con người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng ai cũng thích làm quan cả .Bởi vậy những trí thức ,nhân tài trong nước đa số đều làm quan cộng sản,nhưng do cơ chế đảng trị họ đều là những con rối của chóp bu quyền lực mà thôi ,họ có suy nghĩ nhưng họ không dám nói .vì họ nói thì họ sẽ bị cách chức, hoặcđuổi việc, hoặc bị tù.bởi sống trong chế độ đảng trị thì ai cũng biết và sợ nói ,viết, làm mà sai quan điểm thì chỉ có chết .Một xã hội đui , điếc .câm và người tài cũng phải thành kẻ ngu. ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ RỄ CHUỘI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN TẬN THÔN XÃ ĐẢNG CÓ SỨC MẠNH ĐÔNG ĐẢO VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN ,Như thế nếu mở dân chủ thật sự thì cũng là nhữnh người cộng sản nắm quyền .Cái thay đổi của họ là con người bây giờ phải sống đạo đức thật thà nhân ái và dám phơi bày , thể hiện cái tôi của mình ra mà thôi và họ phải phục vụ đất nước ,dân tộc, nhân dân chứ không phải phục vụ đảng.
    Đất nước hiện đại là một đất nước có một chính quyền nhẹ năng động ,cọng với nền kinh tế thị trường và xã hội dân sự .
     Chính trị là của mở cho mọi vấn đề đối nội , đối ngoại ,giáo dục, kinh tế,pháp luật vv...Nhưng cũng là cái vòng kim cô cho tất cả mọi vấn đề con người và xã hội .Không có dân chủ đa đang thì không có gì hết ! 
      Chế độ đa đảng dân chủ ,không đảng nào cá nhân nào có thể độc tài tàn ác được Và Việt Nam hiện rất cần sự hoà gải và đoàn kết dân tộc để ổn định đất nước. Nên đảng mở tự do thì chỉ có lợi cho mọi người và cả dân tộc .
    Những con vật nếu con người đối xử thân thiện, nhân ái với nó thì nó cũng sẻ biết làm bạn với con người .Nếu con người giết nó,đánh nó thì nó cũng biết căm thù và xa lánh huống hồ chi là con người có nhận thức.
         TẤT CẢ NHỮNG KẺ ĐỘC TÀI, DỐI TRÁ ,THAM NHŨNG ,KHINH THƯỜNG NHÂN DÂN ĐỀU LÀ MUÔN ĐỜI KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN!
       Mấy lời góp ý chân thành với đảng , mong đảng quay trở về với dân tộc ,với nhân dân và cùng hướng đến tương lai tươi sáng ./.
                                                                           Nghệ An Ngày 25/10/2010
                                                                                      THĂNG  LONG

No comments:

Post a Comment