Pages

Saturday, July 30, 2011

Khối 8406 Tuyên bố về hiện tình Đất nước.


Khối 8406

Tuyên bố về hiện tình Đất nước.

            Kính gửi:
‒ Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
‒ Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tự do.
          

Tuesday, July 26, 2011