Pages

Wednesday, August 3, 2011

Người Tù Chiến Thắng

Vũ Đông Hà (danlambao) - 
 Một đội quân với hơn 3.5 triệu lính thú, một sư đoàn đặc nhiệm Condom, hơn 700 xe rác đủ cở đủ loại..., dẫn đầu là thập tứ đại thiên lôi, cuối cùng đã tóm và túm chiến sỹ yêu nước Cù Huy Hà Vũ bằng vũ khí "khủng" nhất của triều đình: 2 bao cao su xài rồi.

Lửa Thiêng

Quảng Trung Thiên
 “Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm” (Tương Tư Chiều, 1936, Xuân Diệu). Trời mùa hè nóng sôi mà than lạnh, tửng hả? Không, tui tỉnh, có điều trong lòng buốt giá. Quái? Không buốt sao được khi năm 1945 Cù Huy Cận đã “treo cổ” thơ mới, theo cách mạng để đưa đất nước ra khỏi Pháp thuộc. Thì sau đó sáu mươi sáu năm, các đồng chí của ông cũng lại “treo cổ” con ông, Cù Huy Hà Vũ, để đưa Việt Nam trở về Bắc thuộc.