Pages

Tuesday, October 26, 2010

Con Có Một Tổ Quốc

Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội
 (Trích từ tập sách Ðường Hy Vọng
Thơ của Ðức Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận)

Con Có Một Tổ Quốc
  Tiếng chuông ngân trầm,
Việt Nam nguyện cầu.
Tiếng chuông não nùng,
Việt Nam buồn thảm.
Tiếng chuông vang lừng,
Việt Nam khởi hoàn.
Tiếng chuông thanh thoát,
Việt Nam hy vọng.


 Con có một tổ quốc Việt Nam,
Quê hương yêu quí ngàn đời.
Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng.

 Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn.
Núi cao, xương chất cao hơn.
Ðất tuy hẹp, nhưng chí lớn.
Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang.
Con phục vụ hết tâm hồn,
Con trung thành hết nhiệt huyết.

Con bảo vệ bằng xương máu,
Con xây dựng bằng tim óc.
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của Dân Tộc.

 Một Nước Việt Nam,
Một Dân Tộc Việt Nam,
Một Tâm Hồn Việt Nam,
Một Truyền Thống Việt Nam.

 Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con.
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con.

                    DHY Nguyễn Văn Thuận
Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, 1975

 Viết xong tại Cây Vông, Phú Khánh, nơi quản thúc, ngay 8 tháng 12, 1975.
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội


(Trích từ tập sách Ðường Hy Vọng
Thơ của Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận)

No comments:

Post a Comment