Pages

Monday, June 7, 2010

Trẻ con ăn học làm gì ?


Người Buôn Gió
Học đi con
Học kéo cày trả nợ
Quê hương ta một dải
Chúng nó bán hết rồi
Còn gì chưa bán được
Đã mang đặt cho người
Học đi mà khôn lớn
Kéo cày chuộc quê hương

Lớn đi con
Lớn đi làm nô lệ
Trên đất nước của mình
Cong cong hình chữ S
Quằn quại bởi vì đau
Những hố đào nham nhở
Như vết loét trên thân

Ngủ đi con
Ngủ đi mà không thấy
Những máu chảy ngoài khơi
Do quân thù nhả đạn

Hay đứa bé phơi thây
Dưới họng súng quân mình
Hoặc bà mẹ anh hùng
Cõng con còn di ảnh
Đi kiện những củ khoai

Ăn đi con
Ăn đi mà lấy sức
Mai này còn khỏe mạnh
Kéo cày đỡ thay cha.

No comments:

Post a Comment