Pages

Wednesday, June 23, 2010

Tôi vẫn tin

Bùi Minh Quốc


Liệu còn được mấy người dâng đời cho đại nghĩa
Giữa nghênh nghênh vênh váo cường quyền
Những mặt lì căng như mặt ghế
Những tim hối hả nhịp tiền tiền ?
Liệu còn được mấy người dâng đời cho đại nghĩa
Giữa nhung nhăng ngụy triết biện minh hèn
Bút uốn lươn nhươn chập cheng chữ nghĩa
Cốt tí danh nhem tí lợi quèn ?
Dẫu ngán ngẩm sự đời sao tôi vẫn tin
Tôi vẫn tin
Còn, còn đấy, những con người như thế
Giữa quan trường mỗi lúc thối tha thêm
Họ âm thầm chịu nhục chốn bon chen
Và lặng lẽ hiến mình vì đại nghĩa.


Bùi Minh Quốc

No comments:

Post a Comment