Pages

Tuesday, June 15, 2010

DVD "Ho Chi Minh: The Man and the Myth"

DVD "Ho Chi Minh: The Man and the Myth"
Ấn bản tiếng Anh của phim tài liệu "Sự Thật Về Hồ Chí Minh"
do PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN phát hành chính thức hôm nay


No comments:

Post a Comment