Pages

Saturday, October 29, 2011

Mô Hình Chính Trị Cộng Sản Không Thể Tự Đổi Mới.

Nguyn Quang Duy

Có áp bc có đu tranh. Phương cách đu tranh chng áp bc tùy thuc vào mô hình chính tr. Ti các quc gia dân ch người dân s dng lá phiếu chn ra cá nhân hay t chc có kh năng thu hp bt công xã hi. Nh thế xã hi được n đnh và phát trin.
Người cng sn ly đu tranh giai cp làm phương tin cướp chính quyn. Khi đã cm quyn h li hình thành mt giai cp thng tr và mt h thng chính tr đc tài. Người dân mt hết t do, xã hi không dân ch, bt công gia giai cp thng tr và người b tr ngày mt lan rng. Đ xóa b ch còn phương cách là đng lên giành li chính quyn.

Chính Tng Bí Thư đng Cng Sn Liên Sô Mikhail Gorbachyov đã phi thú nhn Các đng cng sn quá cũ không còn kh năng t đi mi, ch có xóa b, gii th, xây dng t chc mi, dân ch, đi vi thi đi”. Đu thp niên 1990, chế đ cng Sn Đông Âu và Liên Sô nhanh chóng b gii th. mi quc gia cách mng din tiến và chm dt mt cách khác nhau. Ti L Ma Ní (Romanie), Nicolae Ceau escu ra lnh đàn áp cách mng nên đã b t hình.

T đó đến nay nhiu dân tc b cai tr bi các tp đòan quân phit hay cá nhân đc tài cũng ln lượt đng lên giành li t do. Tun qua chúng ta chng kiến hình nh Gaddafi b lôi ra t ng cng, b bn chết, b kéo lê trên đường và cui cùng b đt nm trong lò sát sinh. Thi đi hin nay là thi đi ca t do dân ch. S phn ca vài chế đ đc tài còn sót li hin đang tính theo ngày. Cái chết ca Gaddafi không biết có nh hưởng đến phương cách hành x ca nhà cm quyn cng sn hay không ?

T chuyn tàu Trung cng ct cáp tàu Bình Minh, nhiu din biến dn dp xy ra đưa đng Cng sn Vit Nam vào thế b đng. Có ai trong chúng ta tiên đóan được 12 cuc biu tình đã liên tc xy ra gia trung tâm Hà Ni, nhiu cuc biu tình đã xy ra ti Sài Gòn, Bà Ra và cho đến nay nhng người tham d biu tình chưa ai b bt, b khép ti. Có phi vì đng Cng sn đang lt vào mt thế suy yếu nht và có th sp đ bt c lúc nào ?

Ri đến chuyn Nguyn Phú Trng ký kết vi Tàu nhiu tha ứơc đi ngược vi quyn li dân tc, trong đó có vic “… trin khai thí đim tun tra chung biên gii đt lin, tiếp tc t chc tun tra chung gia hi quân hai nước trong Vnh Bc B…” Bên cnh hng triu công nhân Tàu đang hin din trên lãnh th Vit Nam, nay Gii Phóng Quân Trung cng đã có quyn ra vào biên gii và lãnh hi Vit Nam, như đng Cng sn đang sa san đàn áp cách mng Vit Nam. Đúng như li nhn xét ca Mikhail Gorbachyov, đng cng sn Vit Nam đã quá cũ đã l hn bn cht bán nước không còn kh năng t đi mi.

Mi cách đây vài tháng nhà cm quyn cng sn còn huyênh hoang thành qu kinh tế, hôm nay li phi tuyên b “đi mi ln th hai. Bài viết này xin được chia s thêm vài suy nghĩ v ci cách vi mô, v mô hình và tình hình chính tr ti Vit Nam .

Th Dũng Công B Tái Cơ Cu Nn Kinh Tế
Tun qua trước Quốc hội Thủ Dũng cho biết s tái cơ cu nn kinh tế, đt trng tâm vào ci cách 3 khu vc: đu tư công, doanh nghip nhà nước và h thng tài chính. Th Dũng cho biết Chính ph cũng s có phương án sp xếp kin toàn các doanh nghip thua l…” Thua l mà ông Dũng nhc đến đơn thun qua s sách kết tóan, đây ch thy b ni ca vn đ. Doanh nghip quc doanh do đựơc bao cp và ban phát đc quyn nên c giá bán cho người tiêu th và giá thành sn phm đu không đo lường đựơc thua l thc mà xã hi phi gánh chu.

Trước đây Viettel nm đc quyn đin thai quc tế nên đã quy đnh mt giá rt cao đánh vào người tiêu th. Người ngòai nước gi v Vit Nam giá r hơn rt nhiu so vi vic người trong nứơc gi ra. S người trong nước s dng dch v vin thông quc tế ít nên không to điu kin Viettel ti đa kh năng hat đng và li tc. Gn đây công ty này đã phi cnh tranh vi mt s công ty vin thông khác giúp gim giá thành mang li ích cho người tiêu th. Viettel cũng được bo h v tin vn, v cơ s vt cht, v thuế má nên s sách kế tóan không phn nh đúng thc giá. Thế nên thua l hay li nhun kết tóan công ty không phn nh đúng công ích công ty này mang li cho xã hi. Cnh tranh còn to phc v tt hơn, mt hàng đa dng hơn, do đó nâng cao c đi sng vt cht ln tinh thn tòan xã hi, tt c phi được tính vào công ích xã hi.

Cho đến nay giá đin thai gia Vit Nam gi đi và các quc gia khác gi v vn còn khác bit. Điu này cho thy vn còn nhiu cơ hi đ Vit Nam ci cách khu vc vin thông. Nguyên tc ca kinh tế t do là nhà nước không làm kinh doanh không cnh tranh vi tư nhân. Trong trường hp các công ty vin thông quc doanh tt nht là nhà nước c phn hóa và ch gi vai trò giám sát xây dng mt môi trường cnh tranh lành mnh. Ci cách vi mô chính là to ra môi trường đ các công ty Vit Nam đ kh năng cnh tranh trên th trường quc tế.

Đu tư vào khu vc phc v khác, như y tế hay giáo dc thì ngược li thường không th thu hút vn t tư nhân. Đ ti đa công ích ngòai vic trc tiếp đu tư, chính quyn có bn phn thi hành nhng chính sách khuyến khích tư nhân đu tư vào các khu vc này. Người viết xin nhn mnh bn ch đu tư và bn phn vì trong các khu vc nói trên con s thua l không phn nh được công ích lâu dài ca xã hi. Điu chnh sai sót li chính là vai trò ca chính ph.

Nói tóm li vai trò ca nhà nước không phi là làm kinh doanh cnh tranh vi tư nhân mà nhà nước là đ điu chnh tht bi ca th trường t do nơi vng bóng tư nhân nhưng mang li công ích cho xã hi. Ci cách vi mô trong ngành y tế và giáo dc là vn hành đu tư tính trên hiu qu và hu hiu ca vn đu tư vào các khu vc nói trên. Ti nứơc Cng Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam đu tư cho y tế và giáo dc li thiếu ht mt cách trm trng. Ci cách vi mô cũng là đ hoch đnh li ngun vn đu tư t các khu vc khác mang sang hai khu vc nói trên đ ti ưu công ích xã hi.

Nói tóm li ci cách vi mô phi được xem là n lc đ mt doanh nghip, mt khu vc hay mt nn kinh tế hat đng hu hiu hơn, hiu qu hơn, có kh năng cnh tranh hơn, to thêm công ích xã hi.

Bài Hc T Miến Đin và Lào
Cui tháng 9/2011, tng thng Miến Đin Thein Sein tuyên b hy b tha thun xây đp Myitsone vi Trung cng. Tng thng Thein Sein cho rng công trình xây dng đp Myitsone gây thit hi cho môi trường và đi sng ca các sc tc bn đa (Kachin và Shan) và làm cn kit ngun nước sông Irrawaddy khiến vùng h lưu b nhim mn. Tng thng Thein Sein cũng t cáo doanh nhân Trung cng hi l chính quyn đa phương Kachin đ thu v nhng hp đng bt li cho Miến Đin.

Cùng lúc Chính ph Lào đã chính thc t chi d án xây mt cây cu ni lin thành ph Nan (Thái Lan) vi tnh Oudomxay (Tây Bc Lào) vn đu tư do Trung Cng cho vay. Khi phía Trung cng yêu cu Lào cho đnh cư vĩnh vin công nhân Tàu, chính ph Lào nhn ra vay mượn như thế là him ha lâu dài cho dân tc vì thế đã t chi vic vay mượn.

Không biết B Chính Tr đng Cng sn Vit Nam có hc được điu gì t gii lãnh đo Lào và Miến Đin hay không ? Ch thy ti nước Cng Hòa Xã Hi Vit Nam các đu tư công đu là các ch trương ca “Đng. T Chc này li luôn làm ngơ trước các ri ro và him ha cho xã hi cho dân tc Vit Nam .

Ct gim đu tư công chưa thy, ngày 10/10/2011, Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng loan báo Tập đoàn Cơ khí Đường sắt Trung Quốc (CREC) s khởi công xây dựng tuyến tàu điện trên cao trị giá trên 550 triệu M Kim ti Hà Nội. Theo Tân Hoa Xã khoản tiền đầu tư này là do chính phủ Trung cng cho vay. Các điu kin cho vay vn là bí mt ca “Đng. Có ngừơi cho rng tuyên b d án chính là món quà Phú Trng mang sang triu cng Thiên Triu.

Đến nay có hng triu Hoa kiu sang Vit Nam sinh sng. H có mt t Nam Quan đến Mũi Cà Mau, t Tây Nguyên xung đến đng bng. H lp các khu vc riêng trên đt nước Vit Nam . H s còn tiếp tc di dân sang Vit Nam . H là đi quân th 5 đ bo v thành trì cng sn cui cùng. S gia tăng s người Hoa sang Vit Nam sinh sng chính là ch trương, là vin kiến là chiến lược ca B Chính Tr đng Cng sn Vit Nam.

Th Dũng Đòi Tin cho ci cách đu tư công
Song song vi vic loan báo ci cách kinh tế, Th Dũng đ ngh Ch tch nước Trương Tn Sang sm phê chun và gii ngân khan tin lên đến 350 triu M Kim Ngân hàng Thế gii va cho vay. Khon tin này Th Dũng s dùng vào vic ci cách đu tư công. Th Dũng làm sai nay thy tin li vòi vĩnh dùng tin đi vay đ sa sai. Đương nhiên Trương Tn Sang s chi tin, ri con cháu chúng ta s tr n, còn ci cách đu tư công thì không biết đi v đâu.

Tn Sang Múa Kinh Tế Vĩ Mô
Bà con ta bàn rng Tn Sang là đi th ca Tn Dũng. Li Dng cơ hi Tn Dũng đang tht thế Tn Sang đến vi bà con c tri” múa vài chiêu kinh tế. Tn Sang ha hn chính ph s n đnh lm phát và s cho tăng lương. Người viết xin phân tích hai yếu nói trên đ d dàng so sánh gia Tn Sang và Tn Dũng.

Ngân sách đ tăng lương công chc đến t đâu ? Thuế thì tht thu, vay mựơn thì không có, thôi li tiếp tc in tin. Tin càng in thì lm phát càng tăng. C quanh qun trong vòng in tin, tăng lương, tăng giá, ri in tin, tăng lương, tăng giá, ri li in tin, tăng lương, tăng giá, … cho đến lúc phi đi tin. Bà con ta nhiu ln trng tay t trò chơi đi tin ca đng Cng sn Vit Nam.

y ban Tài chính Ngân sách Quc hi va đng ý tăng lương ti thiu hng tháng ca công chc lên mc 1,05 triu đng, thay cho 830.000 đng hin ti. Như thế là tăng khang 26 phn trăm. Như đã trình bày bên trên lm phát s còn tiếp tc. Lm phát gia tăng thì kh năng mua cũng gim và như vy đi sng s còn tiếp tc khó khăn. Mun tăng lương công chc mà không to ra lm phát cn phi tiến hành ci cách vi mô trong khu vc hành chánh đ khu vc này hat đng hiu qu hơn, hu hiu hơn và nht là gim thiu tham nhũng lm quyn.

Đi vi tư nhân, tin lương là chi phí lao đng. Vì thế tăng lương là tăng chi phí lao đng, dn đến tăng giá thành sn phm và kết qu là tăng giá c hàng hóa. Cũng vn thế tăng lương, tăng giá, ri tăng lương, tăng giá, ri li tăng lương, tăng giá… Thế mi rõ trình đ qun lý kinh tế ca Tn Sang cũng chng hơn gì trình đ qun lý kinh tế ca Tn Dũng.

Nói tóm li tăng lương mun tránh lm phát phi tăng năng xut lao đng. Tăng năng xut lao đng chính là ct lõi ca phát trin. Trong mt bài khác người viết s trình bày đến bn đc đ tài này.

Mô Hình Chính Tr Cng Sn
Mô Hình Chính Tr Cng Sn xây đng theo mt cu trúc t trên xung dưới như sau: B Chính Tr, Trung Ương Đng, Các T Chc Đng, Đng B, Chi B Đng và thp nht là đng viên. Trên lý thuyết cơ cu này hat đng t dưới lên trên. Ý kiến s được thâu nhn t bên dưới đ bên trên đúc kết và đ ra chính sách. Các đng viên s chn la người lãnh đo chi b, đng b và trung ương. Trung ương s chn các thành viên đưa vào B Chính Tr. Phương cách này được gi là dân ch tp trung.

Trên thc tế cng sn luôn là mt t chc đc tài “Đng tr. “Đng tr thành mt danh t riêng din t chúng nó” vài cá nhân nm quyn lc chính tr. Nhóm này ban hành nhng ngh quyết nhng ch th đưa xung bên dưới và cp dưới phi tuân theo. Bí thư các cp dưới thường được thu xếp t các cp cao hơn. B chính tr thu xếp đ đưa người vào Trung Ương và B Chính Tr khóa sau. Phương cách này được gi là tp trung dân ch.

Mt báo cáo đánh đi t tòa Đi S (đựơc Wikileaks tiết l) cho biết Hoa K đánh giá B Chính Tr đi x vi Trung Ương Đng như người ln đi x vi mt đám tr con. H nói không sai vì các ông Nguyn Tn Dũng, Nông Đc Mnh, Nguyn Văn Chi, đã mang con cái vào Trung ương qua đường tc. Con Nguyn Tn dung li ch mi va gia nhp đng vài năm. Nhưng do xut thân t giai cp thng tr nên đã được thu xếp đ tiếp ni Tn Dũng cm quyn. H Đc Vit đã không làm tròn vai trò thu xếp nhân s, không làm va ý các nhân vt nói trên nên đã b đá ra khi B Chính Tr ln này.

Trong mô hình nói trên đng viên phi trung thành vi “Đng, vi ch th và nhim v “Đng giao, tuân theo k lut ca “Đng và gi gìn s thng nht ca “Đng. Nghĩa là tuân theo nhng ngh quyết và ch th t trên ban xung. Đng viên đơn thun có nhim v phát tán các thông đip gi đi t B Chính Tr và phi tuyên truyn đ to ra mt môi trường rng khp lôi kéo nhng thành phn ngòai đng phi tuân theo các ngh quyết và ch th t B Chính Tr ban ra. Chính vì thiếu dân ch nên càng ngày các tín hiu đưa ra t B Chính Tr càng thiếu thc tin và càng xa cách qun chúng nhân dân. To ra cnh trên bo dưới không nghe, đng bo dân không nghe.

Vì thiếu minh bch, quyn lc và quyn li được tp trung trong tay mt ít người. H thng tp trung dân ch to ra vic mua bán các chc v và vai trò trong đng. T hi nht là Trung cng chi tin đ đưa người ca Trung cng vào các vai vế trong đng. Nói rõ hơn tt c các thành viên B chính Tr đu ít nhiu phi có s đng ý thm chí phi do đng Cng sn Trung Hoa đưa ra. Trước Đi Hi ln th 10 H cm Đào đã sang Vit Nam và ngay sau đó có tin H chn Nông Đc Mnh làm Tng Bí thư thêm mt nhim k. Nguyn phú Trng va già, va lú, va ít phiếu nhưng li được Trung cng chn làm Tng bí thư ln này.

Nm trong Mô Hình Chính Tr Cng Sn còn có Mt Trn T Quc, Hi, Đòan và nhiu đòan th ngai vi. Các T chc nói trên đu là nhng cánh tay ni dài ca “Đng. Các t chc này được hình thành không ngòai mc đích kim sóat khi qun chúng nhân dân và tuyên tryn sâu rng các Ngh Quyết và ch Th ca B Chính tr.

Trong ln đi mi trước đây, Ông Trn Xuân Bách đã thy rõ s li thi ca h thng chính tr cng sn nên đã đ ngh vic ci cách kinh tế cn tiến hành song song vi ci t chính tr. Kết qu ông đã b đy ra khi gung máy li thi nói trên và dân tc Vit Nam vn chưa có mt chút t do dân ch.

Hai Đng Cng Sn Vit Trung Tuy Hai Là Mt
Phương cách t chc và vn hành ca hai đng Cng sn Vit - Trung không my khác bit. Trong mt thi gian dài c hai đng đơn thun ch là nhng chi b ca Quc Tế Cng Sn. S khác bit có chăng Vit Nam là mt nước nh Trung Hoa là nước ln. Thế nhưng càng ngày càng nhiu du hiu cho thy lãnh đo ca hai đng Cng sn Vit Trung đang mun xáp nhp hai đng làm mt. Ch thế khi gặp Đới Bỉnh Quốc vào tháng 9/2011, Nguyn Phú Trng cho biết: "Hai Đảng và Chính phủ có chung lý tưởng, có li ích chung, vn mnh gn lin vi nhau, không có lý do gì không c gng thúc đy quan h hai nước phát trin tt đp". Đ thúc đy quan h hai nước phát trin tt đp, ngày 12/10/2011, Nguyn Phú Trng sang Tàu và ký 6 tha thun vi đng Cng sn Trung Hoa. Nhiu đim trong 6 tha thun vô cùng bt li cho dân tc Vit Nam.

Được Đài Á Châu T Do phng vn Lut sư Lê Trn Lut cho biết: V pháp lut Vit Nam cũng như pháp lut quc tế thì gia Tng Bí Thư tc là người đng đu ca mt đng phái mà ký kết vi mt người đng đu ca mt đng phái khác, hoc là ký kết vi mt nguyên th quc gia ca mt đng phái khác, thì nó hoàn toàn không có giá tr. Ông Nguyn Phú Trng ch đơn thun là người đng đu ca mt t chc, mt đng phái, và mt t chc hoc mt đng phái không th nhân danh nhà nước Vit Nam, tr khi ông Trương Tn Sang là ch tch nước CHXHCN Vit Nam mi nhân danh nước CHXHCN Vit Nam đ ký các hip ước, các hòa ước quc tế thì khi đó nó mi có giá tr.”

Điu cn nh là c Tn Sang ln Phú Trng đu đi din cho đng Cng sn và công vic làm ca h thường do quyết đnh chung và phân công ca B Chính tr. Tuy nhiên vic Nguyn Phú Trng làm cho thy vic chng chéo gia đng và nhà nước mi ngày mt l liu hơn và bt li hơn cho dân tc Vit Nam. Nó nêu rõ li ích ca nhà cm quyn cng sn Vit Nam càng ngày càng đi nghch vi li ích đt nước dân tc Vit Nam. Tt c đu do h thng chính tr cng sn đã quá li thi và không th sa đi.

Din Biến Hòa Bình
Đ truyn lnh t trên xung dưới, mt mt đng Cng sn xây dng mt gung máy tuyên truyn trng nói ra đen, có ít nói ra nhiu, đnh hứơng Tòan Đng, Tòan Quân, Tòan Dân tp trung vào các mc tiêu mà thiu s cm quyn đ ra. Mt khác người cng sn tìm mi cách trit tiêu mi suy nghĩ khác bit và cm tù tư tưởng ca người dân. Khi b máy nói trên còn hat đng thì cơ hi đ đng Cng sn tn ti còn cao. Đng Cng sn có th thay đi b ngoài như người ta thay áo thay qun nhưng bn cht đc tài vn tiếp tc tn ti t bên trong. Ngày nay trình đ ca người dân đã cao hơn, nhiu s tht lch s được phơi bày, mng lưới tòan cu nhanh chóng thông tin đến qung đi qun chúng.

S tht bi ca mng lưới tuyên truyn cng sn đã đựơc thú nhn qua D Tho Báo Cáo Đi Hi Đng ln th 11 như sau: Công tác nghiên cu lý lun, tng kết thc tin chưa làm sáng t được mt s vn đ v Đng cm quyn, v ch nghĩa xã hi và con đường đi lên ch nghĩa xã hi nước ta. Tính chiến đu, tính thuyết phc, hiu qu ca công tác tư tưởng còn hn chế; thiếu sc bén trong đu tranh chng âm mưu, th đon din biến hòa bình”. D tho đã xác nhn rng đi đa s các đng viên đu đã mt hn nim tin và đang tìm kiếm các tư tưởng các phương cách điu hành quc gia khác đ thay thế c gung máy li thi đang cn tr s thăng tiến ca dân tc.

Nhn rõ s tht bi ca Mô Hình Chính Tr trước Đi Hi Đng Cng Sn Trương Tn Sang đã phi t thú như sau: “… din biến hòa bình được coi là bin pháp hu hiu hàng đu, đã tng góp phn trc tiếp làm sp đ Liên Xô và các nước xã hi ch nghĩa Đông Âu nhng năm trước đây và đang tìm mi cách tiếp tc hòng làm lung lay dn ti sp đ các nước đi theo con đường xã hi ch nghĩa hin nay Đây là cuc đu tranh không có chiến tuyến, không có khói la, súng đn, song rt quyết lit, tinh vi và ngày càng phc tp. K thù âm mưu chng phá ngm t bên trong, t bên trên, kết hp to s chuyn hóa c bên trong và bên trên vi bo lon, lt đ khi có thi cơ đ xóa b Đng và chế đ xã hi ch nghĩa.”

Ông Sang vn thường xuyên nhc đến 4 t “Din Biến Hòa Bình, trích dn va qua ông còn nhn mnh đến “…chng phá ngm t bên trong, t bên trên, kết hp to s chuyn hóa c bên trong và bên trên…” Gn đây có dư lun cho rng Tn Sang s tr thành Boris Yeltsin” ca Vit Nam. Không rõ vì s mô hình chính tr nói trên b sp đ, hay vì Tn Sang đã hiu rõ s vic t bên trong và mun chuyn mt tín hiu đến mi người ông chính là người mong mun Din Biến Hòa Bình t bên trên. Điu khá rõ là ông Sang ch nói nhưng chưa thy làm điu gì c th.

Vic ông Sang đi n Đ, đi Nht, đi Tân Gia Ba, đi Mã Lai Á, đi Phi Lut Tân đ tìm thế liên kết các nước trong vùng to sc mnh chính tr là mt vic làm đúng trong vai trò ca ông. Nhưng vic làm này chưa đ vì chính yếu là ông phi da vào dân tc. Được Đài BBC phng vn ông Nguyn Đình Lc, cu B trưởng Tư pháp, y viên y ban Pháp lut ca Quc hi, Trưởng Ban San Tho Hiến Pháp 1992, cho biết trình đ ca nhân dân và yêu cu ca nhân dân cũng ngày càng rõ hơn h đang đòi có dân ch thc s.”

Ông Sang đang nhn trách nhim san tho mt Hiến Pháp mi cho Vit Nam. Đây chính là cơ hi đ ông Sang chng minh đang đng v phía người dân. Cương v Ch tch nhà nước ông có quyn ra lnh th hết các tù nhân chính tr, kế đến là chính thc tr li t do chính tr, t do ngôn lun và các quyn t do khác cho người dân. Các vic làm nói trên là căn bn ti thiu đ mi người ngi li tho lun mt Hiến Pháp Dân Ch cho Vit Nam. Có làm được như vy thì ông mi đáng được xem là Boris Yeltsin ca Vit Nam. Nếu không ông Sang cũng ch là mt con sâu trong đàn sâu cng sn, sm mun gì người dân cũng s đng lên đ giành li t do.

Đến đây ta cn t hi H Thng Chính tr Cng sn đã li thi mc nát đến thế, nhưng ti sao người dân vn chưa đng lên đ giành li chính quyn ? Bài ti người viết s chia s cùng bn đc làm sao đ đy mnh tiến trình dân ch hóa Vit Nam. Bài viết s được trình bày trong bui gii thiu sách Thp Mt Ngn Nến Cho Thái Hà” ca Linh Mc Pascal Nguyn Ngc Tnh s được t chc bt đu vào lúc 2 gi chiu vào ngày Th By 05-11-2011 ti Kensington Community Recreation Centre (Ngay góc đung Kensington Road và Altona Street Melway 42 J3). Xin trân trng kính mi bn đc cư ng ti Melbourne cùng tham d.

Nguyn Quang Duy
Melbourne, Úc Đi Li
27/10/2011

No comments:

Post a Comment