Pages

Wednesday, October 19, 2011

Blogger Điếu Cày: 19 tháng 10 năm 2011

Một nhà nước tội ác
Một đảng CSVN tội ác
  • 19 tháng 10 năm 2011 là đúng 1 măm blogger Điếu Cày mất tích 
  • Nếu họ đã giết Anh: Cầu nguyện Anh về nơi bình an 
  • Nếu Anh vẫn còn sống: Cầu nguyện anh bình an để vạch trần tội ác của chúng 
  • Chúng tôi nguyện tìm kiếm anh dù Anh chết hay sống 
 
Ai đã biệt giam và thủ tiêu Anh?
  • Trương Tấn Sang biết không? 
  • Nguyễn Phú Trọng biết không?
  • Nguyễn Tấn Dũng biết không?
Câu trả lời là họ là những người đã chủ mưu và đã biết
Qua 9 lá thư của Bà Dương  thị Tân đã gởi khắp nơi và không hề nhận được câu trả lời, chứng tỏ họ là những tên chủ mưu có kế họach
Tại hải ngọai : Kính mong các luật gia Việt Nam nghiên cứu trường hợp Điếu Cày để tố cáo tội phạm đảng CSVN trước diễn đàn LHQ và áp dụng những biện pháp pháp luật cho phép đối với  tội phạm Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng
Tại Việt Nam: Mong độc giả ghi nhận tên tuổi các công an liên hệ đến truờng hợp Điếu Cày để truy tố họ về tội đồng phạm khi điều kiện cho phép
Mời quý vị xem toàn bộ nội dung lá thư thứ 9 dưới đây: 
Mời quý vị xem toàn bộ nội dung dưới đây: 
 
Thư bà Dương Thị Tân gửi ông Thượng tá Lê Hồng Hà
 
Đơn khiếu nại ngày 18/8/2011 của bà Dương Thị Tân- Trang 1
 
Đơn khiếu nại ngày 18/8/2011 của bà Dương Thị Tân- Trang 2

No comments:

Post a Comment