Pages

Monday, November 8, 2010

Cái bẫy để Mỹ mất thể diện tại Á Châu?

Đoàn Hưng Quốc
Tóm tắt: hệ thống chính trị thiếu minh bạch tại Việt Nam khiến cả thành phần lãnh đạo lẫn chính sách nhà nước có thể bị thay đổi đột ngột. Hà Nội hiện thân thiện với Hoa Kỳ để đối đầu với những đòi hỏi phi lý của Trung Quốc về  lãnh hải, nhưng câu hỏi cần đặt ra rằng đây có phải là chủ trương bền vững và nhất quán hay chỉ là cái bẫy do Bắc Kinh giăng ra để Mỹ nhảy vào cuộc, rồi sau đó thay đổi lớp cầm quyền và lập trường của Việt Nam để làm Hoa Kỳ mất mặt và giảm ảnh hưởng tại Á Châu?
Đại đa số người Việt đều rất phấn khởi với lập trường hiện tại của nhà cầm quyền Việt Nam là hợp tác với Hoa Kỳ và các nước ASEAN để quốc tế hoá vấn đề biển Đông.
Tuy nhiên vì tổ chức chính trị của Việt Nam thiếu dân chủ và không minh bạch, người ta không thể nào dự đoán được đây là chủ trương lâu dài của đảng cộng sản, hay có thể bị thay đổi một sớm một chiều - chẳng hạn khi thành phần lãnh đạo sẽ được tái xấp xếp trong kỳ Đai Hội Đảng vào tháng giêng năm tới.
Chắc hẳn Trung Quốc đang chuẩn bị các bước phản công lại những vận động ngoại giao Mỹ-ASEAN trong vòng hai tháng qua. Có thể nào Bắc Kinh sẽ tạo áp lực để đưa phe thân Hoa lên thay thế nhóm thân Mỹ vào năm tới? Chỉ cần nhóm cầm quyền mới tại Hà Nội công khai thay đổi lập trường rằng biển Đông phải là vấn đề song phương giữa Hoa Lục và từng nước trong khu vực cũng đủ để làm Hoa Kỳ mất uy tín, đồng thời để Trung Quốc dằn mặt với toàn bộ châu Á để xem giữa Hoa-Mỹ nước nào mới có thực lực trong khu vực!
Nếu nhà nước Việt Nam vì đó mất chử tín với Hoa Kỳ và ASEAN thì sẽ rơi vào thế mãi mãi lệ thuộc vào Hoa Lục là chổ nương tựa còn lại duy nhất.  
Nếu có thay đổi lãnh đạo và lập trường về biển Đông thì một cuộc thanh trừng nội bộ sẽ xảy đến vì các thành phần chống Trung Quốc đã ra mặt trong thời gian qua.
Nạn tham nhũng và bè phái hoành hành tại Việt Nam, nên người ta khó lòng nhận chân được các tranh chấp cho vai trò lãnh đạo trong Đại Hội Đảng là do  thiếu khả năng, vì quyền lợi phe nhóm hay do lập trường chính trị đối với Trung Quốc.
Liên  hệ giữa Việt Nam với Mỹ-Hoa là một vấn đề tối quan trọng đến tương lai đất nước. Tại sao đảng cộng sản không công khai hoá các cuộc bàn thảo nội bộ để Quốc Hội, giới trí thức và chuyên gia góp ý? Tại sao quần chúng không được quyền biết đến quan điểm của thành phần lãnh đạo? 
Tại sao nhà cầm quyền còn tiếp tục bắt bớ các blogger như Điếu Cày vốn chỉ phản ảnh lập trường chính thức của nhà nước - rằng Trung Quốc có dã tâm xâm chiếm Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam?
***
Đối với Hoa Kỳ, cho dù có hợp tác với nhà cầm quyền Việt Nam vì nhu cầu chiến thuật, cần thiết phải lắng nghe và tích cực hổ trợ cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Chỉ những người đấu tranh mới không vì quyền lợi bè phái và không chiụ áp lực ngoại bang. Tiếng nói và lập trường của họ là thủy chung như một phản ảnh nguyện vọng có được dân chủ và ổn định trong khu vực – phù hợp với quyền lợi lâu dài của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Hàn và của đa số các nước ASEAN.
Đối với quần chúng Việt Nam, việc hợp tác với Hoa Kỳ, các nước ASEAN, Ấn Độ và Nhật Bản là vấn đề sống còn của dân tộc không để bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Nếu nhận thấy nhà cầm quyền có những toan tính thay đổi lập trường thì chỉ còn cách những cuộc biểu tình tự phát, rầm rộ và liên tục, lấy sức mạnh của toàn dân để chọn người lãnh đạo yêu nước

No comments:

Post a Comment