Pages

Thursday, May 13, 2010

Xét lại bọn xét lại

Trong xã hội đang từng ngày tiến lên XHCN của ta vẫn không thiếu những thành phần ba phải chuyên ủng hộ Đảng với cảm tính nhưng lý trí thì trái ngược. Đấy là những tên miệng thì oang oang bảo vệ chính sách quản lý năng động sáng tạo của Đảng nhưng thâm tâm lại không bao giờ muốn tiến lên XHCN. Đấy là những tên xét lại cần phải đào thải khỏi hàng ngũ người cách mạng chân chính.

Bọn này lúc thì “đa đảng sẽ dẫn đến bạo động”, khi khác lại “dân chủ sẽ từ từ đến”, “kinh tế phát triển thì chính trị cũng sẽ tự do hơn”. Không đời nào, chỉ có những kẻ tư tưởng cách mạng không vững vàng mới có thể thốt lên những điều đó. Đảng là thành phần nòng cốt dẫn dắt và quản lý dân tộc Việt Nam từ nay cho đến mãi mãi về sau, đấy là chân lý đã được định sẳn trong hiến pháp nước Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Dân chủ tất yếu dẫn đến đa đảng và chỉ có đa đảng mới có dân chủ thật sự. Vì thế dân chủ là hòan tòan trái với chân lý xã hội chủ nghĩa Đảng ta.
Càng tệ hơn khi những kẻ này hòan tòan tin tưởng vào văn hóa và mô hình kinh tế, xã hội tư bản phương Tây. Chúng mãi mê làm việc trong các công ty nước ngòai, sử dụng sản phẩm tư bản, hả hê mua sắm và sở hữu tư sản. Trong thâm tâm chúng đã đào thải gần hết các kiến thức về XHCN và lý thuyết Cộng Sản mà Đảng đã cố công nhồi nhét vào đầu chúng trong suốt mười mấy năm học. Những tên ba phải này tốt hơn hết là đi theo bọn phản động cho rỗi việc.
Chúng nghĩ sao khi bao nhiêu viện nghiên cứu, hội thảo Mác-Lênin vẫn còn đó? Chúng nghĩ hàng nghìn luận án tiến sĩ và phó tiến sĩ về triết lý Mác-Lênin chỉ là trò đùa à? Đất nước này hao tốn bao nhiêu nhân lực, tài nguyên, thời gian đào tạo về tư tưởng Cộng Sản chỉ là lý thuyết hòan tòan không có ứng dụng thực tế? Chẳng nhẽ chúng nghĩ tất cả điều đó chỉ là bình phong Đảng ta dựng lên vì không dám nhìn nhận sai lầm của mô hình XHCN? Chúng nghĩ Đảng Cộng Sản chỉ là cái tên còn lý thuyết đã bỏ lại thời cải cách ruộng đất, thời bao cấp? Chúng nghĩ những pa-nô, biểu ngữ “tiến lên XHCN”, về lý thuyết Cộng Sản chỉ là lời sáo rỗng?
Không đời nào, Đảng Cộng Sản là muôn năm, XHCN là tất yếu, là chân lý không thể chối cãi được. Anh chỉ có một lời khuyên cho những tên ba phải này: hãy ngưng ủng hộ Đảng, hãy trở thành phản động. Vì ít nhất phản động còn có niềm tin và can đảm hành động theo con đường của chúng, dù là con đường phản cách mạng. Vẫn còn hơn những tên ba phải miệng thì “vâng, dạ” nhưng thâm tâm và lý trí hòan tòan coi triết lý Đảng ta là trò đùa.
Hãy cút khỏi hàng ngũ người cách mạng chân chính!

No comments:

Post a Comment