Pages

Wednesday, March 16, 2011

Đấu tranh bất bạo động: Giựt sập một nhà độc tài Slobodan tại Serbia

Tuổi Trẻ ViệtNam ơi!
Chúng ta rút được bài học gì từ video này ?

Đấu tranh bất bạo động: Giựt sập một nhà độc tài Slobodan tại Serbia from hoanggiangthanh on Vimeo.

Đây là một cuốn phim rất hay về diễn tiến việc nhà độc tài Slobodan tại Serbia bị đánh đổ bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động. Phim đã được chuyển qua tiếng Việt. Xin vui lòng xem và phổ biến rộng rãi vào trong nước.

No comments:

Post a Comment