Pages

Tuesday, April 12, 2011

Cuộc cách mạng 2X không có bóng cờ

                                    Thiên Ðức
Ngày 30 tháng 4 năm 2011 sẽ nổ ra một cuộc cách mạng mang tính lịch sử hay nói đúng hơn là một biến cố chính trị xảy ra trên toàn đất nước. Toàn dân Việt Nam sẽ có cơ hội để thể hiện ý chí không còn muốn tiếp tục sống dưới sự lãnh đạo toàn trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam. Do đó cuộc cách mạng có những nét đặc thù được thông báo như sau:

1)- Cuộc cách mạng 2X là một tổng hợp nghiên cứu kỹ lưỡng từ dịch lý, phong thủy, vận nước kết hợp với tình hình đất nước hiện tại, và cả luật pháp Việt Nam. Mang tính khả thi, xác suất thành công theo toán học rất cao nhất là trong tình thế hiện nay.
2)- Cuộc cách mạng 2X trình bày một lộ trình cụ thể và một phương pháp đấu tranh đầy sáng tạo, táo bạo chưa hề xảy ra dưới vòm trời cộng sản Việt Nam . Ðây là phương pháp đấu tranh hữu hiệu nhất hiện nay để rút ngắn đoạn đường dài mà phong trào đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam phải đi qua.
3)- Cuộc cách mạng 2X là một sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam. Do đó không có ban tổ chức, cũng không có người lãnh đạo để hướng đến một mục đích cá biệt nào đó. Chỉ có một mục đích duy nhất là lật đổ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy theo nguyên tắc, cuộc cách mạng 2X sẽ không có bóng đáng của một lá cờ chính thức nào.
Thế nhưng trên thực tế, nếu ở một địa phương nào, hay một bộ phận dân tộc nêu cao những lá cờ cá biệt như cờ đỏ sao vàng, cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Thiên Chúa Giáo, cờ Phật Giáo, cờ Hòa Hảo, cờ đảng phái điều đó chỉ nói lên sắc thái đặc thù và niềm tin riêng của họ. Không ai có quyền trấn áp hay áp lực đổi thay trong khi chưa có phán quyết cuối cùng, thống nhất của toàn dân tộc để chọn ra một lá cờ chính thức vào thời kỳ tiền cách mạng. Thậm chí nếu có nơi treo cả mảnh “khăn tang” hay là những mảnh “lai quần” rách tả tơi là những tài sản duy nhất của những người cha hay mẹ chiến sỹ suốt cả cuộc đời cống hiến cho đảng và sau 36 năm sống dưới vòm trời xã hội chủ nghĩa còn lại chút này đây, chúng ta cũng phải tôn trọng nó.
4)- Cách mạng 2X chủ trương: Tiết kiệm tối đa nhân lực và tài lực cho người đấu tranh dân chủ mà vẫn đạt đến hiệu quả mong muốn đó là: “Lật đổ sự lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam”, trong ôn hòa và bất bạo động. Chỉ hô hào xuống đường tập thể đại trà vào những thời điểm cần thiết, vào một mục tiêu nhất định và có thời biểu cụ thể sẽ thông báo sau.
5)- Người tự nguyện tham gia cách mạng, có đủ chứng lý hợp pháp để dấn thân mà không phải sợ hãi gì cả, và cũng không ai có thể quy tội người tham gia cách mạng vì một sự bày tỏ thái độ chính trị đối với cấp lãnh đạo đất nước. Người tự nguyện tham gia cách mạng sẽ có cơ hội thực tập để vượt thắng sự sợ hãi của chính mình để đối đầu với cộng sản.
6)-Những người chủ trương cuộc cách mạng 2X không có tham vọng chính trị, cũng không tham gia chính trị. Do đó cuộc cách mạng 2X mở ra một cơ hội đồng đều cho tất cả những ai muốn tham gia điều hành đất nước thời hậu Cộng Sản hãy chuẩn bị dấn thân. Bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do trong tương lai, dưới sự giám sát quốc tế.
7)- Những người đề xướng cuộc cách mạng 2X không phải là một tổ chức chính trị, không có trụ sở nào ở Việt Nam, và cũng không có nhu cầu cần được yểm trợ về tài chính. Những ai muốn ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng 2X xin hãy ủng hộ trực tiếp những người đang dấn thân tại Việt Nam trong thời gian xảy ra cuộc cách mạng 2X mà quý vị tin tưởng.
8)- Cuộc cách mạng 2X hoàn toàn bất bạo động, ôn hòa, do đó mọi hành vi cổ súy bạo lực, trả thù, manh động cho dù dưới bất cứ một danh nghĩa nào đều không được chấp nhận. Và không ai có thể nhân danh cuộc cách mạng 2X để thương thảo hay thỏa hiệp với cộng sản để tìm một giải pháp tương nhượng, ngoại trừ một giải pháp duy nhất là đảng cộng sản phải rút lui, trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân tộc Việt Nam thông qua tuyển cử tự do công bằng và bình đẳng. Số phận tồn tại của đảng cộng sản là vấn đề nội bộ của đảng viên cộng sản, không phải là mục tiêu đấu tranh của cuộc cách mạng 2X.
9)- Cuộc cách mạng 2X không có tham vọng giải quyết mọi vấn đề của đất nước thời hậu cộng sản. Ðây là vấn đề của các nhà chính trị đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước. Cuộc cách mạng 2X chỉ nhận lãnh một sứ mạng duy nhất là khơi động ý chí của toàn dân đứng lên “lật đổ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam”. Con đường tương lai tiếp theo xin nhường lại cho thế hệ trẻ sau chiến tranh nhận lãnh trách nhiệm của mình trước lịch sử.
10)- Cuộc cách mạng 2X kêu gọi các đảng phái chính trị, tôn giáo, các xã hội dân sự, các phe nhóm quyền lực chính trị, các tầng lớp dân chúng Việt Nam không muốn tiếp tục sống dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng csvn hãy tạm gác qua một bên mọi sự bất đồng chính kiến để chung tay tham gia cuộc cách mạng 2X để đạt đến mục đích đã đề ra.
Lời kêu gọi này không nhằm mục đích kêu gọi tất cả các phe phái kết tụ lại thành một lực lượng chính trị duy nhất, dưới một sự chỉ huy duy nhất vì đó là điều không tưởng và không thể xảy ra. Mà là một sự kêu gọi mọi người tham gia cách mạng trong vị trí và khả năng sẵn có của mỗi người, để thể hiện một ý chí chung nhất là không muốn sống chung với chế độ cộng sản, muốn chế độ cộng sản phải đổi thay theo chiều hướng tự do dân chủ cho đất nước.
Sự ghi công cho những người dấn thân cách mạng, sẽ được toàn dân đánh giá và đãi ngộ qua cuộc tổng tuyển cử tự do tương lai thời hậu cộng sản.
Cuối cùng là lời kêu gọi thanh niên thế hệ trẻ sau chiến tranh, một thế hệ xứng đáng được hưởng thành quả văn minh của nhân loại trong một đất nước hòa bình. Hãy dấn thân cho đất nước vì một Việt Nam tươi sáng trong vùng trời tự do dân chủ, không còn bị áp bức bất công dưới sự lãnh đạo toàn trị của đảng csvn.
Cuộc cách mạng 2X mở ra một cơ hội mới đồng đều để mọi người tiến thân không bằng một tấm thẻ đỏ mà bằng nhiệt tình và khả năng cống hiến của mỗi người.
Trân trọng thông báo.
© Thiên Ðức
Người viết thay thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh

No comments:

Post a Comment