Pages

Saturday, February 12, 2011

GIẤC MƠ AI CẬP.

Me Nam
Sáng nay vừa  mở điện thoại lên nhận ngay tin nhắn của ông anh "Cách mạng đường phố ở Ai Cập đã thành công. Tiễn đưa thêm một chế độ độc tài về nơi an nghĩ cuối cùng". Mình đọc xong mà không biết nên reply ông ấy thế nào.


No comments:

Post a Comment