Pages

Saturday, December 10, 2011

Hoa Kỳ Chuyển Thế - Chúng Ta Làm Gì ?.


Nguyn Quang Duy
 Vào thi đim 1975, khi Hoa Kỳ rút khi min Nam, my ai trong chúng ta đóan trước Khi Cng Sn Đông Âu và Nga Sô nay không còn. Ri Trung cng, Vit Nam, Lào, Cuba đu phi chy theo kinh tế th trường, đu phi ni lng kim sóat chính tr và phi đi đu vi nhng khó khăn v mi mt.
Gn đây Hoa Kỳ tr li Á Châu xây dng mt đi hình kinh tế quân s bao vây Trung cng cũng là chuyn khó tin. Ri Miến Đin và Lào t chi s bo h ca Trung cng đ xích gn hơn vi thế gii t do và nhng tranh chp trong ni b đng Cng sn Vit Nam ngày càng công khai l liu.

V phía Trung cng cũng khó ai ng được h đang lâm vào khng hang kinh tế và chính tr trm trng. Trong mt bài din văn vào đu tháng 12-2011, ông Zhou Yongkang y viên B Chính tr đng Cng sn Trung Hoa đã t thú h chưa có được mt cơ chế qun lý xã hi hoàn chnh đ đi din vi nhng trì tr kinh tế ngày mt gia tăng và bt n chính tr có th xy ra.
Ri Trung cng hung hăng đe da chiến tranh làm thế gii càng lo s và càng d dàng cho Hoa Kỳ chuyn t thế th sang thế công, to cơ hi cho các dân tc đang b cng sn chiếm đóng đng lên gii th cng sn mang t do dân ch đến tòan cu. Trong tình hình như vy chúng ta phi làm gì ?


Hoa Kỳ Hòa Gi
i Vi Các Dân Tc Đông Dương

Khi Đông Dương lt vào tay cng sn, không ít người trước đây tng sát cánh, tng ng h Hoa Kỳ và thm chí c nhiu người M đu chua cay cho rng Hoa K đã phn bi các dân tc Đông Dương. Nhng người Đông Dương không theo cng sn tìm mi cách chng li hay ri b quê hương ca h. Hoa K đã m rng bàn tay nhn lãnh hng triu người t nn. Riêng trong trường hp Vit Nam, Hoa K còn đón nhn hng trăm ngàn quân nhân viên chc Vit Nam Cng Hòa theo dng HO.

Cng đng người Vit đã lên đến gn 2 triu và trên nhiu lãnh vc nhiu người M gc Vit đã hết sc thành công. Bng nhiu phương cách và phương tin khác nhau h luôn hướng v Vit Nam cùng đng bào quc ni tng bước đu tranh cho mt Vit Nam t do. Là công dân Hoa Kỳ, vũ khí chính ca h là liên tc đòi hi nhân quyn cho Vit Nam.


Thêm vào đó, hng trăm ngàn người Vit sang Hoa K du hc tu nghip hay du lch. H thay đi cách nhìn cách suy nghĩ và tr nhng người bn ca Hoa K. Nhiu người trong s h đang công khai hay ngm ngm vn đng thay đi h thng chính tr ti Vit Nam.

Ngược li nhà cm quyn cng sn va thiếu đc, va kém tài, đưa đt nước vào đói nghèo khng hang, và
luôn s dng bo lc đàn áp mi tiếng nói bt đng. T đó người Vit ngày càng công khai biu l thái đ thân thin vi Hoa K.

Tháng 11-2000, Tng Thng Bill Clinton sang thăm Vit Nam. Chuyến đi này đã được không ít người din t như du hiu M đi ri M li v. Hng triu người đã đng hai bên đường t phi trường Tân Sơn Nht đến khách sn New World đ đón chào. Ông cũng được người dân Hà Ni nng nhit tiếp đón. Cm tình mà người Vit dành cho Bill Clinton nói riêng và Hoa Kỳ nói chung đã nói lên tinh thn hòa gii đt được gia Hoa Kỳ và người dân Vit. Người viết dám thách thc nhà cm quyn Cng sn t chc được nhng cuc đón chào nng hu như thế vi gii chc cng sn Trung Hoa.

Mng Thông Tin tòan Cu mang thông tin vượt thi gian và không gian đến qung đi qun chúng, là mt đóng góp vô cùng to ln t phía Hoa K. Mt phương tin đã được người dân ti các quc gia Bc Phi và Trung Đông s dng đ tiến hành Cách Mng Hoa Lài. Phương tin này càng ngày càng được nhng người đu tranh s dng mt cách hiu qu hơn. Nó tr thành mt cu ni gia nhng người đu tranh trong nước vi nhau và gia h vi qun chúng Vit Nam.


Tháng 8-2002, Bác sĩ Phm Hng Sơn ch vì dch bài viết "Thế nào là dân ch" b tuyên án 13 năm tù. Ngày nay nhng người viết bài hay nhng người đưa tin trên mng ch còn b công an cng sn khng b hay quy ry thay vì tù ti như trước đây. Nhng người nhn email hay vượt tường la không còn lo s  công an mng như trước đây. Tình trng tr nên tt hơn không phi vì cng sn tôn trng nhân quyn, mà vì chu áp lc t thế gii t do nói chung và t Hoa K nói riêng. Phương tin thông tin tòan cu li càng ngày càng tr nên hin đi, người dân nay biết ro nhà cm quyn Hà Ni thiếu kh năng đ kim sóat không còn lo s  như trước đây. Có so sánh như thế chúng ta mi thy được nhng n lc đóng góp ca phía Hoa K.

Đu tháng 12-2011, Trương Quc Huy mt thành viên ca Khi Dân Ch 8406, b kết án 6 năm tù vào tháng 1-2008 được th trước k hn 2 năm. Lut sư Lê Công Đnh cũng s b trc xut sang Hoa K. Nhưng cùng lúc công an cng sn bt cóc T Phong Tn và Bùi Th Hng, khng b nhà văn Hunh Ngc Tun và hai con Thc Vy và Trng Hiếu, đàn áp tu s và giáo dân Thái Hà. Mc dù gii chc Hoa K có lên tiếng nhưng xem ra áp lc t phía Hoa K còn rt gii hn.


Có người còn cho rng nhà cm quyn cng sn ranh mãnh ly nhân quyn đ trao đi vin tr và vay mượn. Điu này không sai, ngày 6-12-2011 va qua các nhà tài tr quc tế cam kết cho nhà cm quyn cng sn vay 7,39 t M Kim, h ch thúc gic gii chc cng sn phi ci thin tình trng nhân quyn. Đây là mt s thc cn nm rõ, vic tranh đu cho t do là vic ca chúng ta, vn đng cho nhân quyn ch đóng góp phn nh trong công cuc đu tranh này.

Mt đan video va được đưa lên Youtube, mt s bn tr trong bóng đêm tay bt nhng que diêm còn ming thì gào to “Tr T Do Cho Bùi Hng”. Lp lèo trong ánh các que diêm, các khuôn mt tht tr, nhng ging c nam ln n ca c ba min Vit Nam. Các bn không th đng đi ch (wait and see) “M đi ri M li v. Các bn không đi đến phiên mình b bt. Các bn liên kết đu tranh. Các bn ch đng và sáng to bo v ln nhau bo v nhng người đang đu tranh. Nhà cm quyn cng sn đang s hãi hành đng ca các bn. Các bn là nim tin là tương lai ca T Quc Vit Nam.

Tranh Chp Ni B Càng Ngày Càng Rõ Nét

Vic Hoa K tr li Á Châu gây không ít phân hóa gia tng lp cm quyn cng sn vi nhau và gia h vi nhà cm quyn cng sn Bc Kinh. Theo người viết đây là yếu t quan trng mà chúng ta cn tp trung khai thác đ ti đa hiu qu đu tranh.

Vào đu tháng 11-2011, trước hi ngh thường niên Khi APEC Trương Tn Sang công khai ng li cm ơn Hoa Kỳ vì nước này quan tâm đến tranh chp trên Bin Đông.
Đ ta cân bng nh hưởng ca Trung cng, Trương Tn Sang như đang nhn lãnh vai trò xây dng mt thế liên hòan vi Hoa K và các quc gia khác,  

Trong khi y thì uy tín Nguyn Tn Dũng li càng ngày càng gim sút. Cui tháng 11-2011, trước Quc Hi Cng Sn Nguyn Tn Dũng đã phi chng đ lp lun không cn có lut biu tình ca Hòang Hu Phước, thuc phe cách Tn Sang. Tn Dũng cho biết phi san lut biu tình vì quyn biu tình đã được ghi trong Hiến Pháp nhưng li chưa có lut đ theo đó thi hành. Ai cũng biết “Hiến Pháp và “Lut Pháp” ch làm cho có hình thc, còn chế đ cng sn thì không bao gi người dân có quyn t do biu tình.

Nguyn Tn Dũng cũng chính thc xác nhn qun đo Hòang Sa thuc ch quyn Vit Nam Cng Hòa và đã b quân đi Trung cng dùng bo lc chiếm đóng. Xét ra đây chính là thành qu ca công cuc đu tranh đòi đng Cng sn phi xác nhn s tht và đòi h phi bo v ch quyn lãnh th lãnh hi Vit Nam. Vì nm rõ s kin lch s nói trên mi người đã nhanh chóng bo nhau: “đng nghe nhng gì Tn Dũng nói mà hãy nhìn k nhng gì Tn Dũng làm”. Điu này còn cho thy đng cng sn đã mt hn nim tin t qun chúng Vit Nam.


Nhng người đu tranh quc ni không ngi mà đi (wait and see). H đã sáng to và ch đng biến li tuyên b ông Dũng thành mt th thách cho chính ông và đng Cng sn. Vào Ch Nht 27-11-2011, h cho t chc mt cuc biu tình ng H Lut Biu Tình ca Th Tướng Nguyn Tn Dũng. H đã b an ninh cng sn thng tay đàn áp và gii tán. Cách hành x ca công an Hài ni nói lên s thc cng sn nói mt đng làm mt no và Tn Dũng bo dưới không nghe.

Trong cuc chơi, Quân Đi và Công An là hai lc lượng được c Tn Dũng ln Tn Sang o bế. Tháng Bảy va qua, Tấn Dũng ký quyết định thăng chc cho một loạt quan chức quân đội. Tun này ngày 6-12-2011 Tấn Sang li quyết định thăng chc cho 9 thượng tướng quân đi và công an. Nguyễn Chí Vịnh là mt trong s nhng người này. Tn Sang nói rõ trách nhim ca h là bo v vng chc đc lp, thng nht, toàn vn lãnh th, ch quyn bin đo, biên gii, vùng tri và đồng thời “bo v Đng, Nhà nước, nhân dân và chế đ XHCN; gi vng n đnh chính tr, trt t an toàn xã hi.

Có lp lun cho rng hin tượng Tn Sang công khai đi đu Tn Dũng cho thy ni b cng sn cũng phn nào có dân ch. Thc ra đây ch là nhng tranh giành quyn lc và quyn li gia các phe cánh trong đng Cng sn. Dân ch ch thc s có khi các chính tr gia công khai đ ra các chính sách và phương cách đ thc hin chính sách. Người dân có quyn t do chn la gia các chính tr gia, chn la nhng chính sách ti ưu cho quyn li ca đt nước.


Vic tranh chp quyn lc gia Tn Sang và Tn Dũng càng ngày càng tr nên khc lit, thay vì ch xem chúng đánh nhau, chúng ta cn ch đng phân tích và nm bt tình thế đ đy mnh tiến trình dân ch hóa Vit Nam.

Chiến Tranh S Xy Ra ?

Trong khi Hoa Kỳ công khai xây dng mt đi hình quân s bao vây Trung cng, l đương nhiên nhà cm quyn Bc Kinh không th làm ngơ. Vào tháng 11-2011, th tướng Trung cng Ôn Gia Bo đã lên tiếng cnh cáo v s can thip ca các thế lc bên ngoài” vào nhng tranh chp Bin Đông, nơi mà Trung cng khng đnh thuc ch quyn không th tranh cãi.

Tun này ngày 6-12-2011, trong mt bài din văn đc trước Quân y Trung ương, H Cm Đào lên tiếng thúc gic Hi Quân Trung cng phi sn sàng chiến đu và hin đi hóa đ bo v an ninh quc gia và hòa bình thế gii.

Ông George Little, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa K, xác nhn cnh cáo nói trên là nhm vào Hoa K. Ông cho biết trong cuc đi thai vào thứ Tư 7-12-2011 ti Bc Kinh vn đ này s được nêu lên.

V phía Vit Nam, báo Quân Đi Nhân Dân đưa tin từ ngày 1 đến 5/12-2011 ti Trường bắn TB1 ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Quân chủng Phòng không - Không quân đã thc tập bắn đạn (phòng không) thật vi quy mô lớn. Có phi H Cm Đào cũng lên tiếng cnh cáo Vit Nam ?


Trong bài trước “Sau S Kin Tu Bình Minh B Ct Cáp người viết đã nhc dư lun không my thun li cho gii cm quyn Bc Kinh. Các cơ quan tuyên truyn chính thc ca Trung cng t lâu đã to cho dân chúng Trung Hoa hiu sai là 80 phn trăm Bin Đông thuc lãnh hi Trung Hoa. Nay Hoa Kỳ li dùng Bin Đông và các quc gia trong vùng bao vây Trung cng. Vic này đang được các thành phn ch chiến trong đng và quân đi Trung cng trit đ khai thác. Nó to s bt mãn Bc Kinh quá mm yếu không đ sc bo v ch quyn lãnh hi Trung Hoa. Tình trng căng thng nếu tiếp tc s giúp thành phn ch chiến thêm sc mnh và rt d dn đến chiến tranh.


Thêm vào đó nhng tht bi v kinh tế và xã hi càng ngày càng bc l, gii cm quyn Bc Kinh cũng s d dàng chp nhn chiến tranh.

Bài Hc t hai cuc thế chiến cho thy Hoa K s ch nhy vào vòng chiến phút cui khi đã b tn công. Vì thế cuc chiến tranh s không phi xy ra gia Hoa K và Trung cng. Chiến tranh s xy ra gia Trung cng và các quc gia trong vùng. Dưới nhãn quan ca người Tu, đng Cng sn Vit Nam vn thường được xem như mt lũ “la thy phn bn cn dy cho mt bài hc th hai. Vì thế chiến tranh gia hai đng Cng sn s rt d xy ra.

Nếu chiến tranh li xy ra, nguyên nhân vn là tranh chp gia nhng k cm quyn. Chiến tranh s làm cho chúng ta quên đi các tht bi v ngai giao, chính tr, văn hóa, giáo dc và nht là kinh tế đang dn đến s sp đ ca c hai chế đ cng sn Vit Trung. Cn hiu rõ điu này đ thy rõ chiến tranh s tránh được khi Vit Nam có t do dân ch. Nhưng nếu chiến tranh xy ra và nếu chúng ta biết ch đng thì chiến tranh cũng là thi đim đ thay đi h thng chính tr đang trong thi k sp đ.

Trên thc tế gián đip Trung cng được cài khp các cơ quan công quyn và lc lượng vũ trang Vit Nam. Quân đi Trung cng cũng trá hình dưới dng công nhân, thương nhân và du khách có mt cùng khp Vit Nam. Trung cng s không đ mt Vit Nam. Vì thế có th h s to ra mt cuc đo chánh hp thc hin din trên lãnh th Vit Nam.

Nhng thành phn chng Trung cng bên trong Quân Đi cũng s không ngi im ch đi b phe cánh theo Tàu thanh trng. H có th đang sa san đo chánh và sau đó s tiến hành nhng thay đi chính tr đ
hòa gii vi dân tc và tìm s ng h ca thế gii. Sáng sut, ch đng nm bt và chuyn hóa tình hình là nhim v ca mi người chúng ta.

Tm Kết

Đu tranh đòi nhân quyn ch là mt phn nh mà người Vit có th đóng góp. Chúng ta còn có th ym tr c vt cht ln tinh thn cho công cuc đu tranh chung.

Gii Nhân Quyn Vit Nam được Mng Lưới Nhân Quyn hng năm t chc nm trong mc đích nói trên. Năm nay gii được
trao cho cho Lu
t sư Cù Huy Hà Vũ và Cô Đ Th Minh Hnh. Bui trao gii s được t chc ti Kensington Community Recreation Centre, Melbourne, góc đường Kensington và Altona, t 1:30 gi đến 4 gi chiu ngày th by 10/12/2011. S hin din hay hướng v bui l s nói lên tm lòng mong mun t do và dân ch ca chúng ta.

Hoa Kỳ thừơng tránh không trc tiếp xen vào chuyn ni b ca Vit Nam. Vì thế đóng góp ca Hoa Kỳ và thế gii ti nay có mt gii hn ca nó. Ch yếu h ch tìm cách đ ci thin nhân quyn giúp tim tiến ci to th chế chính tr.

Hoa Kỳ nay đã đi t thế th sang thế công bao vây Trung cng. Làm yếu Trung cng hay thay đi th chế chính tr ti Trung Hoa s góp phn không ít trong tiến trình dân ch hóa Vit Nam.

Chiến tranh, đo chánh hay cách mng - tht khó đóan trước chuyn gì s xy ra và khi nào s xy ra. Đu tranh giành li t do là nhim v ca chính chúng ta. Ti
ếp tc xây dng nim tin, vn đng qun chúng, liên kết hành đng và sn sàng ch đng đng lên chính là vic chúng ta có th làm.

Nguyn Quang Duy
Melbourne, Úc Đi Li
8/12/2011

No comments:

Post a Comment