Pages

Saturday, December 24, 2011

Buồn... vong quốc


Thiên thần ơi! Mắt em... sầu “Vong Quốc” ?
 Hắt hiu buồn trên má đỏ môi son
 Vẫy trên tay, hồn không của nước non
 Mà tan nát một cõi lòng thơ dại
 Ai? đã đem ngôi sao mình, vĩ đại
 Gắn lạc loài trên màu “máu”lạ, xa
 Cờ người dưng mà như quốc kỳ nhà
 Xấu hổ lắm, em và khăn quàng đỏ
 Hãy để em với quê hương muôn thuở
 Họ Hồng Bàng và dòng giống Rồng Tiên
 Một giải giang sơn trải suốt ba miền
 Em không muốn, phất cao cờ “Vong Quốc”
 Hãy để em chung tình cùng đất nước
 Dù mình nghèo vẫn còn tiếng Việt Nam
 Còn mẹ Âu Cơ, còn Tổ Hùng Vương
 Còn Ngọc Lũ trống đồng, còn Âu Lạc

Hoàng Thanh Trúc

No comments:

Post a Comment