Pages

Wednesday, November 23, 2011

Bài diễn văn của ông Obama trước Lưỡng viện Quốc hội Úc ngày 17/11/2011. Có gì đặc biệt khi nghĩ đến Việt Nam ?

Trong bài diễn văn Tổng Thống Hoa Kỳ đọc trước lưỡng viện quốc hội Úc ngày 17/11/2011*, tuy Ông Obama đã chú tâm đến mối tình bằng hữu giữa Úc và Mỹ, nhưng Ông đã dành một phần rất quan trọng của bài diễn văn nêu lên một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chung của khu vực Biển Đông, Á Châu và mối liên đới chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và quyền tư do dân chủ. Riêng vấn đề phát triển kinh tế kết hợp với các quyền tự do dân chủ của người dân, Ông Obama phát biểu như sau:
Khi chúng ta phát triển kinh tế, chúng ta cũng cần ghi nhớ sư liên hệ mật thiết giữa sự phát triển và việc điều hành hiệu quả của nhà nước – chấp hành các qui định của pháp luật, sự minh bạch của các cấp của chính quyền và sự bình đẳng của cơ quan tư pháp.

Vì lịch sử đã chứng minh rằng, qua quá trình lâu dài, dân chủ và phát triển kinh tế luôn cùng nhau đồng hành. Thịnh vượng mà không có tự do dân chủ thì chỉ là một hình thức khác của sự nghèo khó.

Điều này mang tôi tới một lãnh vực cuối cùng mà chúng ta đang hướng tới – sự hỗ trợ của chúng ta cho các quyền căn bản của con người.

Mỗi quốc gia phải tạo ra con đường đi tới riêng cho chính mình.

Nhưng cũng có một số quyền của con người được coi là phổ quát, trong số này có thể kể quyền tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tôn giáo, và quyền tự do chọn những người lãnh đạo đất nước của mình.

Những quyền này không phải quyền của người Mỹ, quyền của người Úc, quyền của người Tây Phương. Những quyền này là quyền chung của con người, nhân quyền.

Những quyền này khuấy động đến lương tâm của con người, vì chúng ta đã thấy được các thể chế dân chủ đã thành công ở đây tại Châu Á.

Những thể chế khác đã được thử áp dụng trước đây- phát xít, cộng sản, độc tài cá nhân, và độc tài phe nhóm. Và những thể chế này đã thất bại vì một lý do đơn giản: các thể chế này đã quên rằng nguồn gốc tối thượng của quyền lực hợp pháp là ở lòng dân.

Đúng, dân chủ có thể rối rắm và thô bạo,và tôi biết rằng tất cả quí vị tại đây đã tận dụng nhuần nhuyển trong những buổi chất vấn và tranh luận (tại lưỡng viện Quốc Hội Úc).

Dù cho chúng ta có nhiều khác biệt tư tưởng giữa các đảng phái, chúng ta đều biết rỏ rằng thể chế dân chủ chúng ta được thụ hưởng là một hình thể chính quyền tuyệt vời nhất được nhân loại biết đến.

Do vậy, là hai quốc gia có thể chế dân chủ tuyệt vời (Úc, Mỹ), chúng ta cần lên tiếng bảo vệ cho những quyền tự do này một khi những quyền này bị hăm dọa.


Chúng ta cùng đồng hành với các các quốc gia vừa bước vào thể chế dân chủ, như Indonesia, giúp họ củng cố các cấp trong chính quyền mà từ đó xây dựng một nhà nước tốt.

Chúng ta khuyến khích một nhà nước mở, bởi vì các quyền dân chủ có được hay không sẽ tùy thuộc sự thông tin đầy đủ và sự tham gia tích cực của người dân.

Chúng ta giúp củng cố các tổ chức dân sự, vì các tổ chức này giao quyền cho dân để kiểm soát việc làm và trách nhiệm của chính quyền.

Và chúng ta cổ võ nhân quyền cho tất cả mọi người – kể cả phụ nữ, dân tộc thiểu số và văn hóa địa phương– vì khi xã hội nào tiếp thu được những tiềm năng của người dân, xã hội đó sẽ được thành công hơn, sẽ được thịnh vượng hơn và công bình hơn.

Những nguyên tắc này đã hướng dẫn chúng tôi tiếp cận được với Miến Điện, qua sự kết hợp cấm vận và thương thảo.

Hôm nay, bà Aung San Suu Kyi được hoàn toàn tự do, không còn bị quản thúc tại gia. Một số tù nhân chính trị được trả tự do và chính quyền đã bắt đầu thương thảo với các thanh phần đối lập.

Tuy vậy, các vi phạm nhân quyền vẫn còn tồn tại. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục nói rõ về những bước mà chính quyền Miến Điện phải thực hiện để cải thiện bang giao với Mỹ.

Đây là con đường tương lai mà chúng tôi theo đuổi trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương – an ninh, thịnh vượng và phẩm giá nhân quyền cho tất cả người dân trong khu vực. Đó là những điều mà chúng tôi đứng ra đấu tranh. Đó là bản chất của người Mỹ chúng tôi.

Đó là những mục tiêu mà chúng tôi sẽ theo đuổi, cùng với sự tham gia của các nước đồng minh và bạn bè, và với mọi sức lực cơ bản của người Mỹ.

Do đó không còn nghi ngờ gì nữa: tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương trong thế kỷ thứ 21, nước Mỹ sẽ toàn tâm toàn lực nhập cuộc.

Tuy nhiên, trong giai đoạn có những thay đổi to lớn và đầy bất định này, tuơng lai có vẻ dường như không chắc chắn. Xuyên qua một đại dương to lớn, chúng ta không thể lường trước được khó khăn hay trở ngại gì đang đón chờ ở nơi chân trời phía trước. Nhưng nếu mà vùng đất to lớn này và dân chúng tại đây có thể dạy chúng ta điều gì, thì đó là lòng quyết tâm đấu tranh cho quyền tự do dân chủ và sự tiến bộ mà chúng ta không có lý gì để nghi ngờ.

Đó lý do tại sao phụ nữ của nước Úc này đã đứng lên đòi hỏi chính quyền phải lắng nghe tiếng nói của họ, đã đưa đến nước Úc là quốc gia đầu tiên cho phụ nữ có quyền bầu cử ứng cử vào quốc hội và, đã có phụ nữ trở thành Thủ Tướng.

Đó là lý do tại sao dân chúng xuống đường biểu tình – từ Đề Li, Seoul, từ Manila đến Jakarta – để loại bỏ chế độ thực dân và độc tài và từ đó xây dựng nên những nước dân chủ to lớn nhất của thế giới.

Đó lý do tại sao có một quân nhân Nam Triều Tiên đứng canh tại vùng phi quân sự Nam Bắc Triều Tiên để bảo vệ người dân miền Nam, và tại sao có một thanh niên Bắc Triều Tiên dám liều mạng sống trốn qua biên giới. Tại sao những người lính đội nón xanh bảo vệ hòa bình cho một nước mới thành lập. Và tại sao những phụ nữ đã gan dạ vào các nhà chứa cứu thoát các em gái trẻ thoát khỏi cảnh nô lệ thời nay, một thảm cảnh phải cần bị tiêu diệt.

Đó lý do tại sao những thanh niên mặc áo quần bình thường, vì hòa bình, đã đối đầu với hành hung và súng đạn, và tại sao hằng ngày – từ thành phố to lớn đến những làng mạc hẻo lánh, trong số những hành động anh dũng mà thế giới chúng ta có lẽ chưa bao giớ mục kích – như một học sinh đăng tin vào một blog; một người dân ký tên vào một tuyên cáo, một người đấu tranh không chịu khuất phục, bị quản thúc tại nhà, để đòi các quyền tự do dân chủ tương tự như những gì mà chúng ta hiện đang thụ hưởng.

Thế giới luôn ngưởng mộ và sẽ không quên những anh chị này.

Dòng lịch sử có thể ngưng và chảy, nhưng với thời gian trôi qua, các dòng lịch sử di chuyến một cách quả quyết, quyết liệt, theo một hướng duy nhất.

Lịch sử đứng về phía của các xã hội tự do, chính quyền tự do, kinh tế tự do, con người tự do. Và tương lai thuộc về những con người gan dạ quyết tâm đứng vững và đấu tranh cho những lý tưởng này, trong khu vực này và trên toàn thế giới.

Đây là câu chuyện của sự liên minh mà chúng ta ăn mừng hôm nay. Đây là tố chất của lãnh đạo mới của Mỹ. Đó là là tố chất của mối quan hệ của chúng ta. Và đây là công tác mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện, cho sự an ninh, sự thịnh vượng, và phẩm giá của tất cả mọi người trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Xin Thượng Đế chúc phúc cho nước Úc, Thượng Đế chúc phúc cho nướcMỹ và Thượng Đế chúc phúc cho tình bằng hữu giữa hai dân tộc của chúng ta.

Cám ơn quí vị rất nhiều.

*

Qua bài diễn văn của Tổng Thống Obama, là một nước trong vùng Á châu Thái bình Dương, Việt Nam (cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn) sẽ được chính quyền và dân chúng Mỹ đặc biệt quan tâm. Nhà nước Việt Nam hiện nay không còn có thể vịn vào bất cứ lý do gì để bám víu vào thể chế độc đảng chuyên chính lỗi thời mà phải nhanh chóng thay đổi thành một thể chế thực sự tự do dân chủ để kịp thời hội nhập cùng các nước dân chủ tự do trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Tổng Thống Obama rất đúng khi tuyên bố:

- Lịch sử đứng về phía của các xã hội tự do, chính quyền tự do, kinh tế tự do, con người tự do.

- Lịch sử chứng minh rằng, qua quá trình lâu dài, dân chủ và phát triển kinh tế cùng nhau đồng hành. Và thịnh vượng mà không có tự do thì chỉ là một hình thức khác của sự nghèo khó.

Hiện trạng của Việt Nam là minh chứng cho những lời phát biểu của Tổng Thống Obama.

Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam – Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị - phải noi gương các nước trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, nhanh chóng trả lại quyền tự do dân chủ cho toàn dân để Việt Nam được thực sự phát triển toàn diện.

Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long
Email liên lạc: hungthuoc@yahoo.com , Savevietnam09@gmail.com

Text of Obama's speech to Parliament

Prime Minister Gillard, Leader Abbott, thank you both for your very warm welcome.
Mr Speaker, Mr President, Members of the House and Senate, ladies and gentlemen, I thank you for the honour of standing in this great chamber to reaffirm the bonds between the United States and the Commonwealth of Australia, two of the world's oldest democracies and two of the world's oldest friends.
To you and the people of Australia, thank you for your extraordinary hospitality. And here, in this city-this ancient "meeting place"-I want to acknowledge the original inhabitants of this land, and one of the world's oldest continuous cultures, the First Australians.
I first came to Australia as a child, travelling between my birthplace of Hawaii, and Indonesia, where I would live for four years.
As an eight-year-old, I couldn't always understand your foreign language. Although, last night I did try to talk some Strine.
And today I don't want to subject you to any earbashing. I really do love that one and I will be introducing it into the vernacular in Washington.
But to a young American boy, Australia and its people - your optimism, your easy-going ways, your irreverent sense of humour - all felt so familiar; it felt like home.
I've always wanted to return. I tried last year. Twice. But this is a Lucky Country. And today I feel lucky to be here as we mark the 60th anniversary of our unbreakable alliance.
The bonds between us run deep.
In each other's story we see so much of ourselves. Ancestors who crossed vast oceans-some by choice, some in chains.
Settlers who pushed west across sweeping plains. Dreamers who toiled with hearts and hands to lay railroads and to build cities.
Generations of immigrants who, with each new arrival, add a new thread to the brilliant tapestry of our nations.
And we are citizens who live by a common creed-no matter who you are no matter what you look like, everyone deserves a fair chance; everyone deserves a fair go.
Of course, progress in our societies has not always come without tension, or struggles to overcome a painful past. But we are countries with a willingness to face our imperfections, and to keep reaching for our ideals.
That's the spirit we saw in this chamber, three years ago, as this nation inspired the world with a historic gesture of reconciliation with Indigenous Australians.
It's the spirit of progress, in America, which allows me to stand before you today, as President of the United States. And it's the spirit I'll see later today when I become the first US president to visit the Northern Territory, where I'll meet the traditional owners of the Land.
Nor has our progress come without great sacrifice.
This morning, I was humbled and deeply moved by a visit to your war memorial and pay my respects to Australia's fallen sons and daughters.
Later today, in Darwin, I'll join the Prime Minister in saluting our brave men and women in uniform.
And it will be a reminder that - from the trenches of the First World War to the mountains of Afghanistan - Aussies and Americans have stood together, we have fought together we have given lives together in every single major conflict of the past hundred years. Every single one.
This solidarity has sustained us through a difficult decade.
We will never forget that the attacks of 9/11 took the lives, not only of Americans, but people from many nations, including Australia.
In the United States, we will never forget how Australia invoked the ANZUS Treaty-for the first time ever-showing that our two nations stand as one. And none of us will ever forget those we've lost to al Qaeda's terror in the years since, including innocent Australians.
That's why we are determined to succeed in Afghanistan. It's why I salute Australia-outside of NATO, the largest contributor of troops to this vital mission.
And it's why we honour all those who have served there for our security, including 32 Australian patriots who gave their lives, among them Captain Bryce Duffy, Corporal Ashley Birt, and Lance Corporal Luke Gavin.
We will honour their sacrifice by making sure that Afghanistan is never again used as source for attacks against our people. Never again.
As two global partners, we stand up for the security and dignity of people around the world.
We see it when our rescue workers rush to help others in times of fire and drought and flooding rains.
We see it when we partner to keep the peace-from East Timor to the Balkans-and when we pursue our shared vision: a world without nuclear weapons.
We see it in the development that lifts up a child in Africa; the assistance that saves a family from famine; and when we extend our support to the people of the Middle East and North Africa, who deserve the same liberty that allows us to gather in this great hall of democracy.
This is the alliance we reaffirm today - rooted in our values; renewed by every generation.
This is the partnership we've worked to deepen over the past three years.
And today I can stand before you and say with confidence that the alliance between the United States and Australia has never been stronger.
As it has been to our past, our alliance continues to be indispensable to our future. So, here, among close friends, I'd like to address the larger purpose of my visit to this region-our efforts to advance security, prosperity and human dignity across the Asia Pacific.
For the United States, this reflects a broader shift.
After a decade in which we fought two wars that cost us dearly, in blood and treasure, the United States is turning our attention to the vast potential of the Asia Pacific region.
In just a few weeks, after nearly nine years, the last American troops will leave Iraq and our war there will be over.
In Afghanistan, we've begun a transition, a responsible transition so Afghans can take responsibility for their future and so coalition forces can draw down. And with partners like Australia, we've struck major blows against al Qaeda and put that terrorist organisation on the path to defeat, including delivering justice to Osama bin Laden.
So make no mistake, the tide of war is receding, and America is looking ahead to the future we must build.
From Europe to the Americas, we've strengthened alliances and partnerships.
At home, we're investing in the sources of our long-term economic strength-the education of our children, the training of our workers, the infrastructure that fuels commerce, the science and the research that leads to new breakthroughs.
We've made hard decisions to cut our deficit and put our fiscal house in order-and we will continue to do more. Because our economic strength at home is the foundation of our leadership in the world, including here in the Asia Pacific.
Our new focus on this region reflects a fundamental truth - the United States has been, and always will be, a Pacific nation.
Asian immigrants helped build America, and millions of American families, including my own, cherish our ties to this region.
From the bombing of Darwin to the liberation of Pacific islands, from the rice paddies of Southeast Asia to a cold Korean peninsula, generations of Americans have served here, and died here. So democracies could take root. So economic miracles could lift hundreds of millions to prosperity.
Americans have bled with you for this progress, and we will never allow it to be reversed.
Here, we see the future.
As the world's fastest-growing region-and home to more than half the global economy-the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority and that is creating jobs and opportunity for the American people.
With most of the world's nuclear powers and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress.
As President, I have therefore made a deliberate and strategic decision - as a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future, by upholding core principles and in close partnership with allies and friends.
Let me tell you what this means.
First, we seek security, which is the foundation of peace and prosperity. We stand for an international order in which the rights and responsibilities of all nations and people are upheld. Where international law and norms are enforced. Where commerce and freedom of navigation are not impeded. Where emerging powers contribute to regional security, and where disagreements are resolved peacefully.
That is the future we seek.
Now, I know that some in this region have wondered about America's commitment to upholding these principles. So let me address this directly.
As the United States puts our fiscal house in order, we are reducing our spending. And yes, after 'a decade of extraordinary growth in our military budgets - and as we definitively end the war in Iraq, and begin to wind down the war in Afghanistan - we will make some reductions in defence spending.
As we consider the future of our armed forces, we have begun a review that will identify our most important strategic interests and guide our defence priorities and spending over the coming decade.
So here is what this region must know.
As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. As a result, reductions in US defence spending will not - I repeat, will not - come at the expense of the Asia Pacific.
My guidance is clear.
As we plan and budget for the future, we will allocate the resources necessary to maintain our strong military presence in this region.
We will preserve our unique ability to project power and deter threats to peace. We will keep our commitments, including our treaty obligations to allies like Australia.
And we will constantly strengthen our capabilities to meet the needs of the 21st century. Our enduring interests in the region demand our enduring presence in this region.
The United States is a Pacific power, and we are here to stay.
Indeed, we're already modernising America's defence posture across the Asia-Pacific.
It will be more broadly distributed - maintaining our strong presence in Japan and on the Korean peninsula, while enhancing our presence in Southeast Asia.
Our posture will be more flexible - with new capabilities to ensure that our forces can operate freely. And our posture will be more sustainable - by helping allies and partners build their capacity, with more training and exercises.
We see our new posture here in Australia.
The initiatives that the Prime Minister and I announced yesterday will bring our two militaries even closer. We'll have new opportunities to train with other allies and partners, from the Pacific to the Indian Ocean.
And it will allow us to respond faster to the full range of challenges, including humanitarian crises and disaster relief.
Since World War II, Australians have warmly welcomed American service members who've passed through.
On behalf of the American people, I thank you for welcoming those who will come next, as they ensure that our alliance stays strong and ready for the tests of our time.
We see America's enhanced presence in the alliances we've strengthened.
In Japan, where our alliance remains a cornerstone of regional security. In Thailand, where we're partnering for disaster relief.
In the Philippines, where we're increasing ship visits and training. And in South Korea, where our commitment to the security of the Republic of Korea will never waver.
Indeed, we also reiterate our resolve to act firmly against any proliferation activities by North Korea.
The transfer of nuclear materials or material by North Korea to states or non-state entities would be considered a grave threat to the United States and our allies.
And we would hold North Korea fully accountable for the consequences of such action.
We see America's enhanced presence across Southeast Asia.
In our partnership with Indonesia against piracy and violent extremism, and in our work with Malaysia to prevent proliferation.
In the ships we'll deploy to Singapore, and in our closer cooperation with Vietnam and Cambodia. And in our welcome of India as it "looks east" and plays a larger role as an Asian power.
At the same time, we're re-engaged with regional organisations.
Our work in Bali this week will mark my third meeting with ASEAN leaders, and I'll be proud to be the first American president to attend the East Asia Summit.
Together, I believe we can address shared challenges, such as proliferation and maritime security, including cooperation in the South China Sea.
Meanwhile, the United States will continue our effort to build a cooperative relationship with China.
All of our nations - Australia, the United States, all of our nations - have a profound interest in the rise of a peaceful and prosperous China-and that is why the United States welcomes it.
We've seen that China can be a partner, from reducing tensions on the Korean Peninsula to preventing proliferation.
And we'll seek more opportunities for cooperation with Beijing, including greater communication between our militaries to promote understanding and avoid miscalculation.
We will do this, even as continue to speak candidly to Beijing about the importance of upholding international norms and respecting the universal human rights of the Chinese people.
A secure and peaceful Asia is the foundation for the second area in which America is leading again - and that's advancing our shared prosperity.
History teaches us the greatest force the world has ever known for creating wealth and opportunity is free markets.
So we seek economies that are open and transparent.
We seek trade that is free and fair. And we seek an open international economic system, where rules are clear and every nation plays by them.
In Australia and America, we understand these principles. We're among the most open economies on earth.
Six years into our landmark trade agreement, commerce between us has soared.
Our workers are creating new partnerships and new products, like the advanced aircraft technologies we build together in Victoria.
We're the leading investor in Australia, and you invest more in America than you do in any other nation, creating good jobs in both countries.
We recognise that economic partnerships can't just be about one nation extracting another's resources.
We understand that no long-term strategy for growth can be imposed from above.
Real prosperity - prosperity that fosters innovation and prosperity that endures - comes from unleashing our greatest economic resource and that's the entrepreneurial spirit, the talents of our people.
So even as America competes aggressively in Asian markets, we're forging the economic partnerships that create opportunity for all.
Building on our historic trade agreement with South Korea, we're working with Australia and our other APEC partners to create a seamless regional economy.
And with Australia and other partners, we're on track to achieve our most ambitious trade agreement yet, and a potential model for the entire region-the Trans-Pacific Partnership.
The United States remains the world's largest and most dynamic economy. But in an interconnected world, we all rise and fall together.
That's why I pushed so hard to put the G20 at the front and centre of global economic decision-making - to give more nations a leadership role in managing the international economy, including Australia.
Together, we saved the world economy from a depression. Now, our urgent challenge is to create the growth that puts people to work.
We need growth that is fair, where every nation plays by the rules - where workers rights are respected and our businesses can compete on a level playing field; where the intellectual property and new technologies that fuel innovation are protected; and where currencies are market-driven, so no nation has an unfair advantage.
We also need growth that is broad - not just for the few, but for the many, with reforms that protect consumers from abuse and a global commitment to end the corruption that stifles growth.
We need growth that is balanced, because we'll all prosper more when countries with large surpluses take action to boost demand at home.
And we need growth that is sustainable.
This includes the clean energy that creates green jobs and combats climate change, which cannot be denied.
We see it in the stronger fires, the devastating floods and the Pacific islands confronting rising seas.
And as countries with large carbon footprints, the United States and Australia have a special responsibility to lead.
Every nation will contribute to the solution in its own way, and I know this issue is not without controversy, in both our countries.
But what we can do - what we are doing - is to work together to make unprecedented investments in clean energy; to increase energy efficiency; and to meet the commitments we made at Copenhagen and Cancun.
We can do this. And we will.
As we grow our economies, we'll also remember the link between growth and good governance - the rule of law, transparent institutions and the equal administration of justice.
Because history shows that, over the long run, democracy and economic growth go hand in hand. An d prosperity without freedom is just another form of poverty.
This brings me to the final area where we are leading - our support for the fundamental rights of every human being.
Every nation will chart its own course.
Yet it is also true that certain rights are universal, among them freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, freedom of religion, and the freedom of citizens to choose their own leaders.
These are not American rights, or Australian rights, or Western rights. These are human rights.
They stir in every soul, as we've seen in the democracies that have succeeded here in Asia.
Other models have been tried and they have failed-fascism and communism, rule by one man and rule by committee.
And they have failed for the same simple reason.
They ignore the ultimate source of power and legitimacy - the will of the people.
Yes, democracy can be messy and rough, and I understand you all mix it up good during Question Time.
But whatever our differences of party of ideology, we know in our democracies we are blessed with the greatest form of government ever known to man.
So, as two great democracies, we speak up for these freedoms when they are threatened.
We partner with emerging democracies, like Indonesia, to help strengthen the institutions upon which good governance depends.
We encourage open government, because democracies depend on an informed and active citizenry.
We help strengthen civil societies, because they empower citizens to hold their governments accountable.
And we advance the rights of all people-women, minorities and indigenous cultures - because when societies harness the potential of all their citizens, these societies are more successful, they are more prosperous and they are more just.
These principles have guided our approach to Burma, with a combination of sanctions and engagement.
Today, Aung San Suu Kyi is free from house arrest.
Some political prisoners have been released and the government has begun a dialogue.
Still, violations of human rights persist. So we will continue to speak clearly about the steps that must be taken for the government of Burma to have a better relationship with the United States.
This is the future we seek in the Asia Pacific-security, prosperity and dignity for all. That's what we stand for. That's who we are.
That's the future we will pursue, in partnership with allies and friends, and with every element of American power.
So let there be no doubt: in the Asia Pacific in the 21st century, the United States of America is all in.
Still, in times of great change and uncertainty, the future can seem unsettling. Across a vast ocean, it's impossible to know what lies beyond the horizon. But if this vast region and its people teach us anything, it's that the yearning for liberty and progress will not be denied.
It's why women in this country demanded that their voices be heard, making Australia the first nation to let women vote and run for parliament and, one day, become prime minister.
It's why people took to the streets - from Delhi to Seoul, from Manila to Jakarta - to throw off colonialism and dictatorship and then build some of the world's largest democracies.
It's why a soldier in a watch tower along the DMZ defends a free people in the South, and why a man from the North risks his life to escape across the border. Why soldiers in blue helmets keep the peace in a new nation. And why women of courage go into the brothels to save young girls from modern-day slavery, which must come to an end.
It's why men of peace in saffron robes faced beatings and bullets, and why every day - from some of the world's largest cities to dusty rural towns, in small acts of courage the world may never see - a student posts a blog; a citizen signs a charter; an activist remains unbowed, imprisoned in his home, just to have the same rights we cherish here today.
Men and women like these know what the world must never forget.
The currents of history may ebb and flow, but over time they move decidedly, decisively, in a single direction.
History is on the side of the free-free societies, free governments, free economies, free people. And the future belongs to those who stand firm for these ideals, in this region and around the world.
This is the story of the alliance we celebrate today. This is the essence of America's new leadership, it is the essence of our partnership. And this is the work we will carry on together, for the security, the prosperity, and the dignity of all people.
So God bless Australia, God bless America, and God bless the friendship between our two peoples.
Thank you very much.

No comments:

Post a Comment